fbpx

Dívka, která dospívá bez otce, bude mít v dospělosti větší zájem o sex, tvrdí vědci 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Americká studie si všímá toho, že čím méně se otcové věnují svým dcerám, tím dříve pak dcery začínají se sexem a mají větší sklon k promiskuitě

Zveřejněno: 25. 6. 2023

Proč jsou některé ženy sexuálně aktivnější než jiné? Této skutečnosti se snaží přijít na kloub řada sociokulturních, biologických i genetických teorií. Nová studie, publikovaná v časopise Journal of Personality and Social Psychology, si na tuto problematiku posvítila ze zcela jiného úhlu a potvrdila, že sexuální život žen v dospělosti je silně ovlivněn přítomností nebo naopak absencí otce v průběhu jejich dětství.

Tým vědců z University of Utah a Texas Christian University vedený Danielle DelPriorovou provedl pět samostatných studií, které měly odhalit dopad chybějícího otce na sexuální zájem žen o muže, se kterými se nikdy nesetkaly.

Pouhá představa zvyšuje apetit

V první studii byly ženy rozděleny na dvě skupiny. Ženy z té první měly výzkumníkům podrobně popsat nějakou významnou životní událost, při které jim jejich otec fyzicky nebo psychicky chyběl, v důsledku čehož zakusily pocit odloučení a osamění.

Druhá skupina žen se naopak měla zaměřit na významnou událost, při které byl jejich otec přítomen. Následně měly ženy popsat vývoj ideálního partnerského vztahu, a to v časové linii.

Ženy z první skupiny byly ve svých představách silně zaměřeny na sexuální stránku vztahu, zatímco ženy z druhé skupiny upřednostňovaly jiné aktivity vedoucí k lepšímu poznání partnera. Také k domnělému prvnímu sexu by u žen, jež se soustředily na absenci otce, došlo o několik týdnů dříve než u žen, které vyzdvihovaly otcovu přítomnost.

Matka nehraje roli

Ve druhé studii si jedna skupina žen měla opět připomenout dobu z dětství, kdy byl jejich otec fyzicky nebo emocionálně nepřítomen, zatímco druhá skupina žen si měla vzpomenout na dobu nebo událost, kdy jim chyběla matka. Následně byly ženy vystaveny sérii fotografií mužských tváří s neutrálními výrazy, z nichž měly vybrat ty sexuálně atraktivní.

Ženy, které vzpomínaly na absenci otce, hodnotily mužské tváře jako sexuálně přitažlivé mnohonásobně častěji než ženy z první skupiny. Pokus se následně opakoval a ženám byly zobrazeny nejen mužské, ale i ženské tváře. Ženy pracující s nepřítomností otce opět mnohonásobně častěji hodnotily mužské tváře jako sexuálně přitažlivé, tento posun se však nevztahoval na tváře žen – jejich atraktivitu hodnotily obě skupiny žen stejně.

Ve čtvrté studii ženy navázaly virtuální rozhovor s neznámými muži, přičemž měly odhalit jejich úmysly. Ženy, které pracovaly s představou absence otce, častěji soudily, že muži mají zájem navázat s nimi krátkodobý sexuální vztah, zatímco ženy pracující s představou přítomného otce mínily, že muži preferují navázání přátelství. Díky videozáznamu rozhovoru vědci také zjistili, že ženy z první skupiny se mnohem častěji uchylovaly k flirtování a koketnímu chování.

Ženy bez otců začínají se sexem dřív

Zatímco první čtyři studie pracovaly více s fiktivní absencí otce, která neměla tak silný emocionální náboj, do páté studie vědci zahrnuli ženy, které skutečně vyrůstaly bez otce. Ženy, které vyrůstaly v neúplných i úplných rodinách, následně vyplňovaly podrobné dotazníky odhalující jejich sexuální chování a zvyklosti.

I v této poslední studii se prokázalo, že emocionální bolest související se ztrátou otce v dětství zvyšuje sexuální aktivitu i zájem žen stejně jako vnímání mužského sexuálního zájmu o ně. Nízká otcovská investice navíc významně uspíšila začátek jejich sexuálního života.

„Kvalita otcovství, která je dcerám dostupná, jim zároveň předává informaci o spolehlivosti a dostupnosti mužských investic do vztahů. Když jsou mužské investice považovány za nedostatečné, ženy jsou otevřeny široké škále možností, které mají k dispozici – nejčastěji přijmou oportunní strategii při párování. Nízká angažovanost rodiče mužského pohlaví tak vede ženy k menší zdrženlivosti při výběru partnerů a k devalvaci dlouhodobých vztahů,“ vysvětluje DelPriorová, jejíž další plánovaný výzkum má zjistit to, zda absence otce v dětství ovlivňuje i sexuální orientaci žen.

foto: Shutterstock , zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...