fbpx

Malý soukromý ráj? Šťastné páry mají vlastní unikátní řeč, potvrzuje studie 2 fotografie
zdroj: Shutterstock

Spokojené páry se dorozumívají způsobem, kterému kromě nich málokdo porozumí. Možná proto jsou taky spokojené

Zveřejněno: 14. 8. 2022

Určitě jste se již setkali s tím, že jste někdy udělali něco mimoděk a vašemu partnerovi či partnerce to udělalo hroznou radost. A naopak, někdy chceme druhého potěšit a ne vždy se naše snažení setká s očekávanou kladnou reakcí. A právě v těchto drobných ale veledůležitých rozdílech spočívá tajemství spokojeného vztahu. Když se naučíte vyjadřovat lásku způsobem, který se líbí nejen vám, ale hlavně vašemu partnerovi, budete šťastni a spokojeni ve všem, od sexu přes společně strávená rána až po běžné životní situace.

Pět jazyků lásky

Jazyků, kterými si lidé vyjadřují lásku, je celkem pět: ujištění, empatie, pozornost, péče a fyzický kontakt. Druhého člověka musíme ujistit, že si ho vážíme a že pro nás hodně znamená. Musíme mu také věnovat empatickou pozornost, dát najevo, že se dokážeme vcítit do jeho či jejích vnitřních prožitků a být nablízku, když je to potřeba.

Pokud navzájem vaše jazyky lásky pochopíte a přijmete, váš vztah má ty nejlepší předpoklady vydržet a přinášet vám oběma pocit vzájemného souznění.

Musíme jej umět potěšit zdánlivými maličkostmi a musíme také dát najevo, že když bude potřeba, postaráme se i o vážné věci. A posledním jazykem lásky je fyzický kontakt, ať už se jedná o sex, něhu, nebo o prosté obejmutí a dodání pocitu bezpečí.

chapman

Autorem konceptu pěti jazyků lásky je americký publicista a vztahový poradce Gary Chapman (zdroj: Wikimedia Commons)

Těchto pět jazyků tedy popisuje způsoby, kterými si partneři lásku vyjadřují. Každý pár si přitom v rámci těchto jazyků vytváří specifické "nářečí", kterému rozumí je oni dva, a právě to činí jejich vztah speciálním. Časopis PLoS ONE publikoval studii, která existenci nářečí lásky potvrdila. Její závěry jsou jednoznačné: Pokud navzájem vaše jazyky lásky pochopíte a přijmete, váš vztah má ty nejlepší předpoklady vydržet a přinášet vám oběma pocit vzájemného souznění.

Lidé si v páru často vyplňují různé testy typu "Hodíme se k sobě?", jež mají samozřejmě malou až nulovou vypovídací hodnotu, ale představují společně strávený čas, který může být emocionálně velmi intimní. Jedněmi z nejoblíbenějších (a nejméně spolehlivých) jsou takzvané Myers-Briggsovy testy. Nářečí jazyků lásky mohou oproti tomu být naprosto unikátním a velmi validním psychometrickým nástrojem. Výzkumníci testovali 100 heterosexuálních párů z celkem 31 států včetně například Ukrajiny, Polska, Belgie, Ruska, USA nebo Švédska a zkoumali, jak moc jsou jejich nářečí lásky kompatibilní a jak jsou partneři spokojeni se svým vztahem a sexuálním životem. Párům bylo od 17 do 58 let, jejich vztahy v době výzkumu trvaly od šesti měsíců do 24 let. Naprostá většina zúčastněných jedinců za sebou neměla žádnou osobní zkušenost s manželstvím.

Čím vyšší shoda, tím víc spokojenosti

Konkrétní nářečí jazyků lásky jednotlivých párů byla hodnocena pomocí dvou základních metod: uzavřených otázek a škálovacích dotazů. Uzavřené otázky (např.: Nejvíce se cítím milován(a), když: a) se mě partner fyzicky dotýká, b) mi partner s něčím pomůže, c) strávím s partnerem společný čas, d) mě partner povzbuzuje v tom, co dělám, e) mi partner dává dárky) sloužily pouze pro pozdější srovnání s odpověďmi na škálovací dotazy pro kontrolu konzistence odpovědí respondenta.

Prostřednictvím škálovacích dotazů respondenti v první části hodnotili, do jaké míry mají tendenci vyjadřovat partnerovi lásku způsobem, jenž je v dotazu popsán. V druhé části pak u stejných konkrétních projevů hodnotili, jak je vnímají v případě, že jsou jimi zahrnování od partnera. Šlo například o prohlášení: Rád projevuji partnerovi náklonnost tím, že mu/jí říkám, že si ho/jí vážím. Podle míry souhlasu s prohlášením pak respondenti volili na stupnici od 1 do 5, a to jak své chování vůči partnerovi, tak jeho/její chování vůči nim.

Závěry nejsou nikterak překvapující. Čím vyšší shoda mezi partnery u škálovacích otázek, tím větší spokojenost obou partnerů. Způsob, jakým lásku dáváme (a jak je přijímána druhou stranou), je stejně důležitý jako způsob, jakým lásku přijímáme. "Naše zjištění naznačují, že lidé, kteří lépe odpovídají preferencím jazyků lásky toho druhého, jsou spokojenější se svým vztahem a sexuálním životem," uzavřeli autoři v tiskové zprávě.

Co je příčina a co následek?

Ze studie ovšem není jasné, zdali se jedná o korelaci či kauzalitu. Jinými slovy: není zcela úplně jasné, jestli míra shody v nářečí jazyka lásky není jen "náhodně" stejně vysoká jako míra shody ve spokojenosti ve vztahu. Je dokonce možné, že se jedná o takzvanou reverzní příčinnou souvislost, což znamená, že páry, které mají šťastný vztah, mají větší tendenci pochopit specifické nářečí jazyka lásky jejich partnera.

A aby to bylo všechno ještě zamotanější, tak vztah mezi nářečím lásky a spokojeností ve vztahu by mohl být ovlivněn i úplně jinými veličinami, například preferencí partnerů s podobnou emoční inteligencí či stejným typem osobnosti. Do jaké míry bude studie účinná při prevenci neustále se zvyšující rozvodovosti, ukáže až budoucnost. Už nyní je ale možno s naprostou určitostí říct, že manželské a partnerské poradny dostaly další nástroj, kterým se mohou snažit pošramocené vztahy napravit.

Související…

Kouč Jan Betko: Jak přežít transformaci partnerských vztahů
Nový Fénix

foto: Shutterstock, Wikimedia Commons, zdroj: Discover Magazine

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...