fbpx

Konec západní civilizace ještě nepřichází. S úbytkem spermií u mužů to není tragické 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Zdá se, že apokalyptické předpovědi o mužské neplodnosti jsou sice hojně probírané, ale s vědou příliš nesouzní. Nebo je věda příliš předpojatá? zamýšlejí se na stránkách The Guardian doktorka filozofie a docentka antropologie

Zveřejněno: 21. 8. 2021

Co je to? Je to příliš malé na to, abychom to viděli pouhým okem, polovina populace to produkuje v milionových dávkách a stejně je toho málo? Odpovědí jsou podle některých vědců spermie. Část z nich se konkrétně obává, že muži od 70. let produkují stále méně spermií a tento trend pokračuje. Při současném tempu by podle nich mohli být tito muži obývající vyspělý západní svět do roku 2045 úplně neplodní. Myšlenka je to znepokojující, píší v komentáři pro The Guardian doktorka filozofie Marion Boulicaultová a docentka antropologie Meredith Reichesová, ovšem data a výzkumy ji naštěstí nepodporují.

Strach z poklesu počtu spermií je opravdu alarmující. Vyslovují se k němu všichni – od ekologů, jako je Erin Brockovichová, až po extrémisty, kteří bijí na poplach za zachování bílé rasy, a jejich hlásné trouby v mainstreamových médiích, jako je komentátor Tucker Carlson. Údajné příčiny úpadku jsou hmotné a ideologické. Zahrnují chemikálie, jež se nacházejí v běžných výrobcích pro domácnost, i moderní městský životní styl, kterému dominuje sezení u počítače.

Máme jich jen půlku?

Než se ale vydáte na demonstraci za záchranu „bílých spermií“, stojí za to se podrobněji podívat na fakta. Poslední kolo apokalyptických předpovědí vyvolalo vlivné dílo z roku 2017, které shromáždilo údaje o počtu spermií ze studií publikovaných v letech 1973 až 2011. Údaje z USA, Kanady, západní Evropy, Austrálie a Nového Zélandu (tedy bohatých zemí). Ačkoli nebyl k dispozici dostatek údajů k vyvození závěrů o mužích z rozvojového světa, autoři zjistili, že průměrný počet spermií u mužů ze „Západu“ se od roku 1973 snížil o více než polovinu.

Autoři studie předpokládají, že vysoký počet spermií u „západních“ národů v 70. letech představuje normu.

Apokalyptický verdikt o zmizení spermií není zdaleka jedinou věrohodnou interpretací toho, co se tady děje. Autoři studie předpokládají, že vysoký počet spermií u „západních“ národů v 70. letech představuje normu. Tento předpoklad činí zhoubnou, ale až příliš častou chybu v zacházení s muži v bohatých většinových bílých národech jako se standardem, se kterým by se měli srovnávat všichni ostatní.

Rovněž se považuje za samozřejmé, že pokud jde o spermie, více je lépe. Dostupné důkazy tuto asociaci nepodporují. Mužská plodnost se nemění úměrně s počtem spermií. Někteří muži s nízkým počtem spermií mohou být vysoce plodní, zatímco jiní přeplnění spermiemi mohou mít problémy s otěhotněním partnerky. Přidejte k tomu dobře známou skutečnost, že počet spermií je vysoce citlivý na mnoho faktorů. Na těsné spodní prádlo, cvičení, horkou koupel, a dokonce i na sezónu. Je tedy snadné přiznat si, jak je počet spermií nespolehlivým měřítkem plodnosti.

Rasový a ekologický podtón

Existuje také otázka, co je příčinou poklesu počtu spermií. Vezmeme-li vážně myšlenku, že látky znečišťující životní prostředí jsou nepřátelské vůči produkci spermií, očekávali bychom, že u mužů žijících v nejvíce znečištěném prostředí dojde k prudkému poklesu. Je dobře známo, že největší zátěž znečištění životního prostředí nesou chudí lidé na celém světě. Tedy ti, kteří převážně (ale nikoli výlučně) žijí v „nezápadních“ zemích.

Samotné použití kategorií mužů „západní“ a „ostatní“ dává malý vědecký smysl a importuje nebezpečné rasové podtóny. Muži často migrují mezi „západními“ a „ostatními“ národy, čímž výsledky takto definovaných studií trochu podkopávají. A podmínky se v jednotlivých zemích velmi liší, zvláště ve velkých a heterogenních, jako jsou USA nebo Brazílie. Vědět, jaký pas má člověk, vám řekne málo o tom, s jakými znečišťujícími látkami nebo jinými možnými faktory snižujícími počty a výkon spermií se mohl setkat.

Jde o selhání vědy?

Poučení z výzkumu úbytku spermií není v tom, že čelíme bezprostřednímu vyhynutí člověka (alespoň ne z důvodů souvisejících se spermiemi). Je to spíše banální, ale přesná skutečnost, že o vztahu mezi reprodukčním zdravím mužů a znečištěním životního prostředí toho mnoho nevíme. Toto slepé místo je to, čemu bychom se měli podrobně věnovat.

Dlouhá a sexistická historie vědců, kteří se horlivě zaměřují na reprodukci žen, vedla k zanedbávání výzkumů plodnosti mužů. Dědictví lobbování v chemickém průmyslu a průmyslově financovaný výzkum zkreslují naše znalosti o účincích plastů na lidské zdraví. A rasistická historie zacházení s mužskými orgány bohatých bělochů jako s druhovou normou znamená ignorovat většinu světové populace.

Tváří v tvář této nejistotě a zmatku potřebujeme lepší vědu, píší univerzitní pedagožky a samy vědkyně. Potřebujeme vědecké instituce bez komerčního vlivu a vědce vyškolené v odhalování skrytých rasistických a sexistických předpokladů. Nesplnění těchto standardů je totiž skutečným důvodem k panice.

Související…

Erin Brockovichová hlásá konec světa: Muži mají málo spermií a menší penisy
Jan Handl

foto: Shutterstock, zdroj: The Guardian

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...