fbpx

Relé představují velmi užitečné součástky do elektrických zařízení. Spínače signálu se využívají v domácích elektrospotřebičích i v autech. Jakmile odejdou, často vyřadí z provozu důležitou funkci

Zveřejněno: 15. 4. 2020

Relé slouží k aktivaci elektrického podnětu mezi dvěma částmi různých zařízení. Například když v autě zmáčknete páčku na blinkr, relé umožní sepnout světelný signál vně auta. Nejčastěji se využívají elektromagnetická relé, jež mají mnohostranná využití zejména v automatizovaných a řídících soustavách. Jak vypadá? Může jít o malinkou součástku i větší komponent. Elektromagnetické relé je cívka, což je podoba elektromagnetu, která je navinuta na jádro feromagnetického původu.

V oblasti elektromagnetických relé si můžete vybrat z jazýčkových, miniaturních, průmyslových, výkonových i relé do automobilů.

Celý magnetický obvod uzavírá flexibilní kotvička, již do pohybu dává pružinka. Když se tato část napojí na zdroj elektřiny, vzniká magnetická reakce, při níž se překlopí kontakt a dojde k vyslání signálu do určeného místa. Sepne se tak světlo, zvonek, uvede se do provozu spotřebič.

Elektromagnetické relé – výběr

Relé je mnoho, liší se velikostí i výkonem, tedy velikostí ovládacího napětí, rovněž se diferencují rozdíly jmenovitého proudu cívky nebo rozhoduje provedení magnetického obvodu (klasicky stejnosměrný, či střídavý systém).

Rozhoduje také počet ovládacích cívek, druh ovládacího proudu (stejnosměrný, střídavý), počet i druhy kontaktů, jejich materiály. V základu jsou již zmíněná elektromagnetická, polovodičová a instalační. V oblasti elektromagnetických relé si můžete vybrat z jazýčkových, miniaturních, průmyslových, výkonových i relé do automobilů. Běžná relé mají větší ovládací výkon. Jedno z nejžádanějších je relé 230V, do českých vozidel se používá relé 109.

Kde sehnat elektromagnetické relé?

Relé se dělí i velikostí jmenovitých napětí kontaktů a jmenovitých proudů kontakty. Relátka se rozlišují i dle funkce (pomocná, regulační, se zpožděným přítahem či odpadem). Existují kroková, polarizovaná, kmitavá, proudová, impulzní a mnohá další. Relátka se diferencují i dle provedení. Mohou být vestavná, paticová, s krytem a další. Pokud se jedná o velká relé, jedná se už o stykače. Relé mohou vytvářet i složitější konstrukce, které mimo samotného relé obsahují další komponenty, což mohou být časovací, nadproudová, kmitočtově citlivá či světelná (reagují na stmívání) relé a mnoho dalších.

Relé mají systém různých ochran, aby nedošlo například k přepětí a následnému vznícení. Velký výběr až 5 000 kousků relé najdete na stránkách firmy Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. (TME). Polská společnost se sídlem v Lodži s pobočkami po celém světě se specializuje na elektronické díly, jichž nabízí opravdu velké množství.

zdroj: TME

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...