fbpx

Sexualizované násilí stojí 2,3 mld. korun ročně. Ošetřeno bylo víc než 123 tisíc obětí 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Nová data o ekonomických dopadech sexualizovaného násilí ukazují škody obětem i celé společnosti v konkrétních číslech

Zveřejněno: 3. 3. 2024

Nezisková společnost ProFem zadala výzkumné agentuře MindBridge Consulting a.s. zjistit, jaké jsou roční náklady na ošetření obětí sexualizovaného násilí, ať už se to týká léčení různých akutních zranění, tak řešení přetrvávajících zdravotních potíží, které z napadení plynou. Data podobného rázu nebyla dosud v ČR k dispozici. 

Čísla, ke kterým výzkumníci z MindBridge došli, by byla šokující, i kdyby byla jen z poloviny pravdivá. Ošetření z důvodu sexuálního napadení vyhledalo za uplynulý rok více než 2 % českých žen, to znamená, že každá padesátá žena se aktuálně s důsledky sexuálního násilí potýká natolik, že musela vyhledat odborníka.

Násilí v číslech

MindBridge Consulting a.s. provedla reprezentativní dotazníkové šetření Češek ve věku 18–65 let v květnu a červnu 2023. Cílem bylo odhadnout, kolik je potřeba vynaložit nákladů z veřejného zdravotního pojištění na pomoc obětem sexualizovaného násilí.

Jak takové výzkumy probíhají a dá se jim vůbec věřit? Jejich metodologie bývá velmi komplikovaná – bez studia statistiky jim nikdy úplně neporozumíte. V průběhu cesty k výsledkům sice může dojít k mnoha zkreslením, výzkumy přesto poskytují důležité orientační číslo, které by tvůrci veřejných politik měli brát v potaz. Pojďme si přiblížit, jak takový výzkum vzniká.

První fáze výzkumu spočívala v hloubkových rozhovorech s experty v oblasti práva, gynekologie, soudního znalectví, psychologie a dalších. Na základě první, tzv. kvalitativní fáze výzkumu, provedla agentura MindBridge tu druhou, kvantitativní. 

Co všechno je sexualizované násilí?

Ve výzkumu rozlišovali mezi násilím kontaktním a nekontaktním. Mezi kontaktní patří znásilnění. Nejčastější situace je, když je pachatel stálý partner oběti, který ji nutí k sexu nebo pokračuje v sexuální aktivitě proti její vůli. Mezi kontaktní sexualizované násilí patří i to, když má pachatel sex v obětí v momentě, kdy nemůže dát souhlas, protože není při vědomí.  

Mezi nekontaktní sexualizované násilí, které nemusí být vždy to méně závažné, patří například vytváření a šíření pornografických materiálů s obětí bez jejího/jeho souhlasu, nebo nevyžádané pornografické zprávy a telefonáty.

Ze získaných dat sestavili dotazník, který pokrýval všechny oblasti, kategorie a konkrétní situace, týkající se případů sexualizovaného násilí. Zjišťovaly se zkušenosti účastnic výzkumu a v jakém časovém období k nim došlo. Pokud měla respondentka více než jednu zkušenost se sexualizovaným násilím, vybrala si tu nejzávažnější, ke které dále v průzkumu sdělovala podrobnosti.

Dotazník za pomoci speciální webové aplikace vyplnilo 5042 žen. Ty byly vybrány na základě věku, vzdělání, kraje a velikosti sídla tak, aby zastupovaly celý soubor populace žen České republiky.

V celkovém souboru respondentek se našlo 209 žen, které kvůli incidentu sexualizovaného násilí čerpaly v posledních 12 měsících odbornou pomoc. 28 žen si léčbu hradilo soukromě, zbytek využilo veřejné zdravotní pojištění – a toto číslo výzkumníci promítli na celkovou populaci ČR.

Po projekci reprezentativního vzorku na celou populaci výzkumníci došli k děsivým výsledkům: roční náklady vynaložené na péči obětem sexualizovaného násilí dosáhly 2,3 miliardy korun, přičemž pomoc vyhledalo více než 2 procenta žen – více než procento celkové populace.

Sexualizované násilí napáchá největší škody na psychice. Náklady z veřejného zdravotnictví se týkaly tří různých oblastí: nejmenší část (197 milionů) padlo na ošetření fyzických poranění, léčby pohlavních nemocí a přerušení těhotenství, největší část na léčbu psychických dopadů (1,7 miliard korun). Zbytek (362 milionů) na léčbu chronických onemocnění, protože trauma ovlivňuje člověka jako celek – lidé, kteří jsou traumatizováni, tedy autoimunitními a chronickými onemocněními trpí více.

Související…

Domácí násilí a technologie: Chtěl znát všechna moje hesla, a když jsem je změnila, křičel
Olivie Doleželová

Související…

Domácí násilí a technologie: Chtěl znát všechna moje hesla, a když jsem je změnila, křičel
Olivie Doleželová

foto: Shutterstock , zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...