fbpx

Vysoce funkční alkoholici mezi námi: Ten milý a zábavný soused odvedle 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

S pitím alkoholu mají zásadní problém, nepřiznají ho však sobě ani svému okolí. Skrývat se mohou až překvapivě dlouho, mít na první pohled naprosto skvělý život, dobře placenou práci, rodinu, domov i přátele. Pak přijde náraz…

Zveřejněno: 1. 12. 2023

Když se o někom řekne, že je alkoholik, většinou si představíme člověka v nelehké životní situaci, často viditelně poznamenaného každodenním pitím. Pravda je ale taková, že nezanedbatelné procento lidí, bojujících s alkoholismem, dokáže svůj problém se závislostí držet alespoň naoko na uzdě a před okolím ho dlouhodobě a úspěšně skrývat. Těmto lidem se říká vysoce funkční alkoholici.

Lžou si do vlastní kapsy

Alkoholismus je definován jako nejzávažnější forma zneužívání alkoholu a jako neschopnost zvládat pití. Oficiálně se označuje jako porucha, způsobená užíváním alkoholu, a dělí se do tří kategorií: mírná, středně těžká a těžká. Alkoholici mají často pocit, že bez pití nemohou v životě obstát, což vede k problémům v profesním životě, osobních záležitostech a vztazích a samozřejmě také k řadě zdravotních komplikací.

Ne každý alkoholik se ale chová tak, jak bychom od něj pravděpodobně očekávali. Funkční nebo vysoce funkční alkoholik může být spolehlivý, zodpovědný, a dokonce i úspěšný.

„Můžete být alkoholikem, ačkoliv máte na první pohled naprosto skvělý život, dobře placenou práci, rodinu, domov i přátele,“ říká Sarah Allen Bentová, poradkyně pro duševní zdraví a autorka knihy Understanding the High-Functioning Alcoholic. Takový člověk podle Bentové obvykle může svůj problém s alkoholem popírat i sám před sebou. A to právě z toho důvodu, že jeho život se zdá být ve všech ohledech v naprostém pořádku.

Kdy se z „moc“ stane „příliš“ 

Jak ale poznáme, že to někdo s pitím alkoholu opravdu přehání? Co se množství týče, za těžké pití se u žen považuje konzumace více než tří běžných dávek alkoholu denně (sklenička piva, vína, nebo standardní panák) nebo sedm dávek týdně. U mužů jsou to pak čtyři dávky denně nebo čtrnáct za týden. Zkonzumované množství však hned z několika důvodů nemusí být hlavním indikátorem problému. Proto si všímejte i některých dalších varovných signálů:

 • neustálá nebo častá touha po alkoholu, ve společnosti i o samotě
 • neschopnost konzumaci alkoholu kontrolovat 
 • stavění alkoholu před osobní a pracovní povinnosti
 • potřeba zvyšovat množství zkonzumovaného alkoholu
 • zásadní změny v chování během konzumace alkoholu
 • afektovanost při konfrontaci s problémem

Vysoce funkční alkoholik vám ale pravděpodobně neposkytne tak výmluvné indicie. Pokud se nenacházíte v jeho nejbližším okolí, pak se šance na identifikaci závislosti rapidně snižují.

V pásmu ´téměř alkoholiků´ se nachází mnoho lidí, kteří mají v souvislosti s užíváním alkoholu problémy se zdravím, ve vztazích a se společenským životem celkově. Odmítají možnost, že by mohli být alkoholiky, a podle současných definic se na ně tato diagnóza možná skutečně nevztahuje, to ale neznamená, že pití jejich život neovlivňuje.

A ve skutečnosti ani to, že se s vysoce funkčním alkoholikem pravidelně stýkáte, nemusí nutně nic znamenat. Následující poznávací znaky funkčních alkoholiků vám ale určitě mohou napomoci:

 • používají různé způsoby, jak pití zdůvodňovat, častou záminkou je „něco oslavit“
 • ospravedlňují se tím, že pijí jen drahý alkohol
 • mají viditelně vysokou míru tolerance alkoholu
 • vyhýbají se společenským akcím bez přítomnosti alkoholu
 • stěžují si na výpadky paměti
 • mají tendenci alkohol uchovávat na nezvyklých místech
 • žertují o problémech s alkoholem

Nadměrné pití není alkoholismus?

Výsledky celostátního průzkumu v USA naznačují, že nadměrné pití alkoholu nemusí nutně znamenat vznik závislosti a alkoholismu. Sesbíraná data ukazují, že téměř třetina všech plnoletých Američanů pije nadměrné množství alkoholu (dle definice výše), pouze 10 % z nich však trpí alkoholismem. Novější studie, provedená odborníky z Centers for Disease Control and Prevention, ukázala, že až 70 % všech dospělých Američanů dle svých vlastních slov alespoň občas alkohol konzumuje, zatímco 30 % respondentů pak uvedlo, že pijí nadměrně. Pouze 3,5 % ze všech účastníků výzkumu však prokazatelně trpí poruchou, způsobenou užíváním alkoholu.

Jednoduchou matematikou bychom tedy mohli odvodit, že „pouze“ zhruba 10 % ze všech silných pijanů jsou alkoholici a zbylých 90 % vlastně s pitím problém nemá, přestože konzumují alkohol nadměrně. To ale samozřejmě není ani zdaleka pravda.

„V pásmu ´téměř alkoholiků´ se nachází mnoho lidí, kteří mají v souvislosti s užíváním alkoholu problémy se zdravím, ve vztazích a se společenským životem celkově. Ale tyto problémy si se svým pitím nespojují,“ uvádí klinický psycholog Joseph Nowinski. „Tito lidé odmítají možnost, že by mohli být alkoholiky. Podle současných definic se na ně tato diagnóza možná skutečně nevztahuje, to ale určitě neznamená, že by se neměli kriticky podívat na to, jak pití jejich život ovlivňuje,“ dodává.

Jak pomoci alkoholikovi v popření

Na rozdíl od lidí, kterým alkohol významně narušil a ovlivnil život, si vysoce funkční alkoholik, vzhledem k okolnostem, nemusí následky svého pití plně uvědomovat. Jestliže vás nadměrná konzumace alkoholu někoho ve vašem okolí znepokojuje, všímejte si způsobů, kterými se snaží nadměrné pití racionalizovat. V případě, že se rozhodnete dotyčnou osobu s jejím problémem konfrontovat, udělejte to výhradně tehdy, když zrovna nepije.

Určitě nezapomínejte, že v těchto případech je nejlepším řešením vyhledat odbornou pomoc. Nasměrujte je tedy správným směrem, ale nesnažte se za každou cenu pomoci vy sami. Občas to totiž může nadělat mnohem více škody než užitku.

Související…

Opilství už není cool. Generace Z prý alkohol k životu nepotřebuje
Martina Ignasová

 

foto: Shutterstock , zdroj: Priory Group

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...