fbpx

Horská dráha jménem inflace. Máte raději investice, nebo věříte penězům ve slamníku? 1 fotografie
zdroj: Shutterstock

Zlato, kryptoměny, diamanty, nemovitosti – čert aby se v tom vyznal. Pořád platí staré dobré pravidlo, že nejlepší investice není osamocená „rána“. Je to pečlivě seskládaná mozaika, která na lékárnických vahách ladí příležitosti a rizika

Zveřejněno: 9. 10. 2023

V labyrintu moderních trendů v oblasti financí, kde inflace může kdykoli vaše bohatství znehodnotit a kdy půvab kryptoměn soupeří s nezlomnou pověstí zlata, se investoři i obyčejní lidé ocitají na křižovatce. 

Otázka, kam investovat, zní hlasitěji než kdy jindy: Jaká je nejlepší investice v dnešním spletitém světě, kde se tradiční hodnota peněz prolíná s nejmodernějšími digitálními měnami?

Všudypřítomná a děsivá inflace

Inflace, nenápadná, ale neúprosná síla, pomalu ale jistě snižuje hodnotu peněz a zanechává kupní sílu v troskách. Zřejmě nikdy jsme se s ní nesetkali tak blízko jako v posledních letech vlivem globálních trendů, pandemie, válek a s mnoha dalšími faktory souvisejícím růstem cen.

Centrální banky všude ve světě se sice pilně snaží držet inflaci na uzdě, její přítomnost však neustále připomíná potřebu prozíravého finančního plánování. V tomto boji není hodnota vašich peněz stejná dnes jako zítra. Proto se hledání investic, které přežijí inflaci, stává prvořadým úkolem.

Kam tedy investovat v roce 2023?

Přestože míra inflace trochu poklesla, rozhodně nemáme vyhráno. Den, kdy se vrátíme k inflaci ve výši 2 %, je zatím v nedohlednu. Samozřejmě, že znehodnocování hodnoty peněz trápí některé méně, jiné více, ale kam investovat je vždy dobrá otázka.

Výrazné poklesy v posledních dvou letech zaznamenaly i dříve atraktivní dluhopisy a akcie. To ale podle oborníků znamená důvod k optimismu, protože jednou se jejich ceny zase jistě vyšvihnou nahoru a o to vyšší bude jejich budoucí výnosový potenciál. „Nejlepší je v tuto chvíli investovat do hodnotových akcií v oborech bank a finančnictví, farmacie nebo třeba energie,“ radí pro Flowee investiční poradce Richard Lánský. „Běžnému člověku, který se tolik na trhu neorientuje, bych v tuto chvíli doporučil držet vyvážený mix hodnotových a růstových akcií.“

Svět digitálních měn je jako horská dráha. Potenciálu rychlých zisků odpovídá pouze přízrak náhlých ztrát.

Pod vlivem setrvávající inflace se však mnozí obracejí spíše k investování do komodit. Jedni preferují komoditní fondy, jiní nejrůznější komodity, jako je právě zlato nebo diamanty. Podle Richarda Lánského ale obecně dlouhodobě komodity za akciemi zaostávají, a jsou proto tedy spíše vhodné jen jako jejich doplněk, podobně jako cizoměnové fondy. „Jejich kombinací lze vytvořit silné portfolio,“ doporučuje expert, který také zdůrazňuje, že opomenout bychom neměli ani realitní investiční trusty, které mají velký potenciál.

Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivé možnosti.

Půvab drahých kovů: Zlato a diamanty

Zlato vystupuje jako nadčasový symbol bohatství a stability a vyniká svým historickým významem a vnímáním jako bezpečné aktivum. Tváří v tvář ekonomické nejistotě se investoři v minulosti obraceli ke zlatu jako k bezpečnému přístavu, hmatatelnému aktivu, které přečká finanční bouře. V posledních letech překonává výkonnost hlavních akciových indexů, což z něj činí atraktivní volbu. Ceny zlata mají tendenci růst během ekonomické nejistoty, což investorům poskytuje zajištění proti riziku. Jeho stabilita, kulturní význam a dlouholetá historie na finančních trzích posilují jeho přitažlivost. Podobně zdobí investiční portfolia a slibují trvalou hodnotu diamanty.  

Tyto poklady však s sebou nesou i problémy. Volatilita trhu a obavy o pravost prověřují odvahu i těch nejzkušenějších investorů, takže třpytivý svět drahých kovů je sice lákavý, ale může být i nebezpečný. Navíc se jeho hodnoty mění jen nepatrně, takže v budoucnu budou investice růst pomaleji.

Jenže jak se rozhodnout. Zlato a diamanty, nebo zlato nebo diamanty?

Nemovitosti: Budování bohatství cihlu po cihle

Poměrně solidní investici představují i nemovitosti, které se zejména v dnešní zcela neutěšené situaci v průběhu času rozhodně zhodnocují a nabízejí dvojí výhodu – střechu nad hlavou a potenciální zdroj příjmů z pronájmu.

Nemovitosti jsou díky zmíněnému potenciálu zhodnocení historicky oblíbenou volbou, zejména v dlouhodobém horizontu. Ceny bydlení mají tendenci stabilně růst a majitelé nemovitostí mohou upravovat nájemné podle inflace, což upevňuje pozici nemovitostí jako zajištění.

Přesto se investice do nemovitostí neobejde bez složitostí. Dynamika trhu, výběr lokality a nuance správy nemovitostí vyžadují ostražitost. Přestože mohou být základním kamenem finančních portfolií, jejich náročnost vyžaduje pečlivé zvážení.

Kryptoměny: Na digitální vlně

V éře digitálních inovací se kryptoměny staly průkopníky i narušiteli. Bitcoin, Ethereum a řada altcoinů uchvátily investiční prostředí a slibují bezkonkurenční výnosy. Decentralizovaná povaha kryptoměn spolu s revoluční technologií blockchain naznačuje budoucnost, v níž by se mohly změnit tradiční finanční systémy.

Volba mezi investicí do diamantů a zlata závisí na individuálních finančních cílech, toleranci k riziku a preferencích. Obě aktiva nabízejí jedinečné výhody a výzvy a pochopení těchto rozdílů je pro informované investiční rozhodnutí klíčové.

Zatímco někteří investoři kryptoměnu považují za zajištění, důkazy jsou pozoruhodně slabé. Volatilita bitcoinu, jejímž příkladem je 70% pokles bitcoinu v roce 2022, vyvolává obavy. Stabilní mince navázané na tradiční měny mohou nabídnout stabilitu, ale podléhají regulačním problémům a riziku znehodnocení.

Právě svět digitálních měn je jako horská dráha. Potenciálu rychlých zisků odpovídá pouze přízrak náhlých ztrát. Regulační nejistota přidává další vrstvu složitosti, takže kryptoměny jsou odvážnou, ale nepředvídatelnou volbou.

Diverzifikace přináší nejrůznější rizika

Uprostřed rozmanitého panoramatu investičních příležitostí se jako hlavní zásada ukazuje diverzifikace. Stejně jako umělec vybírá škálu zářivých barev, musí investoři sestavit portfolio, které kombinuje stabilitu zlata, solidnost nemovitostí, inovace kryptoměn a možná i moudrost finančního poradce.

Diverzifikace není pouhou strategií, ale podstatou finanční odolnosti. Rozložením investic mezi různorodá aktiva investoři vytvářejí záchrannou síť, která zajišťuje, že výkonnost jednoho sektoru kompenzuje výkyvy jiného.

Úspěšné investice jsou tedy velkou měrou i o dobrém rozhodnutí a znalostech. I proto jsme se zeptali nejen na „zlato A diamanty“, ale i na „zlato NEBO diamanty“?

Zlato nebo diamanty?

„Zlato se dnes jeví jako spolehlivější zajištění proti inflaci ve srovnání s nemovitostmi a kryptoměnami. Jeho trvalá hodnota a vzestupný trend v posledních letech z něj činí preferovanou volbu pro investory, ale já bych doporučil, aby investoři před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí provedli důkladný průzkum a poradili se s finančními odborníky a zajistili soulad s individuálními finančními cíli a tolerancí k riziku,“ říká Jan Staroch, investiční poradce.

Pokud hledáte dlouhodobou a stabilní investici, která může sloužit jako pojistka proti inflaci a ekonomickým nejistotám, mohou k tomuto účelu sloužit jak diamanty, tak zlato. Jedná se o hmotná aktiva s vnitřní hodnotou, která se historicky v průběhu času zhodnocují.

Volba mezi investicí do diamantů a zlata závisí na individuálních finančních cílech, toleranci k riziku a preferencích. Obě aktiva nabízejí jedinečné výhody a výzvy a pochopení těchto rozdílů je pro informované investiční rozhodnutí klíčové.

Buď, anebo – oslím můstkem k diverzifikaci

„Pokud máte možnost rozhodovat se mezi zlatem a diamaty, pak byste měli vzít v úvahu účel investice, volatilitu trhu a likviditu,“ doplňuje Staroch. „Pokud hledáte dlouhodobou a stabilní investici, která může sloužit jako pojistka proti inflaci a ekonomickým nejistotám, mohou k tomuto účelu sloužit jak diamanty, tak zlato. Jedná se o hmotná aktiva s vnitřní hodnotou, která se historicky v průběhu času zhodnocují. Pokud hledáte likvidnější investici, kterou lze snadno obchodovat nebo prodat, může být lepší volbou zlato vzhledem k jeho širokému přijetí jako uchovatele hodnoty a měny. Zlato je vysoce likvidní a lze ho rychle přeměnit na hotovost nebo jiná aktiva. Pokud máte zájem vlastnit fyzické aktivum, které můžete užívat jako šperk nebo sběratelský předmět, diamanty nabízejí kromě investičního potenciálu i estetickou hodnotu.“

Pokud jde o volatilitu trhu, pak ceny zlata mohou být krátkodobě volatilnější v důsledku faktorů, jako jsou geopolitické události, úrokové sazby a kolísání měn. Diamanty sice také podléhají tržním silám, ale ve srovnání se zlatem mohou vykazovat menší volatilitu, zejména v případě vysoce kvalitních a vzácných diamantů. Trh s diamanty však mohou ovlivňovat faktory, jako jsou změny spotřebitelských preferencí a ekonomické podmínky v zemích produkujících diamanty.

Nejlepší investice není osamocený celek; je to mozaika, pečlivě sestavený soubor, který odráží vaše aspirace a zajišťuje vaši budoucnost uprostřed neustále se měnících přílivů a odlivů finančního světa.

Zlato je také obecně likvidnější než diamanty; zlaté pruty, mince a ETF lze snadno koupit nebo prodat prostřednictvím různých finančních institucí a obchodníků. „Prodej diamantů může vyžadovat více úsilí a času, zejména u jednotlivců, protože najít vhodného kupce ochotného zaplatit spravedlivou cenu může být náročné. Ke stanovení hodnoty diamantu je často nutné odborné ověření pravosti a třídění,“ říká Jan Staroch, ale upozorňuje, že diamanty se snadno bezpečně skladují, ale jsou zase náchylné k poškození a pro zachování své hodnoty vyžadují náležitou péči.

Diverzifikace investičního portfolia je běžnou strategií pro rozložení rizika. Pokud již máte významné investice v jedné třídě aktiv, může přidání diverzifikace prostřednictvím diamantů nebo zlata zvýšit celkovou odolnost vašeho portfolia.

S tím by měli pomoci školení a zkušení poradci.

Vyplatí se vyhledat odborné poradenství?

S prohlubující se složitostí investičních možností se stává klíčovou role finančního poradce. Orientace ve spletitých cestách financí vyžaduje odborné znalosti, vhled a jemné pochopení individuálních finančních cílů. Zkušený poradce vytváří individuální investiční strategie a slaďuje portfolia s aspiracemi a tolerancí k riziku. V rukou zkušeného průvodce získávají investoři jistotu, že se mohou vydat na různé cesty s vědomím, že jejich finanční dědictví je ve schopných rukou.

Celkově však v široké nabídce moderních investic neexistuje jediná, která by zaručovala úspěch. Místo toho je to souhra různých příležitosti – stability zlata, solidnosti nemovitostí, inovací kryptoměn a moudrosti finančních poradců –, co nám nabízí možný úspěch.

Každá investiční volba je tah štětcem, který přispívá k mistrovskému dílu vašeho finančního dědictví. Nejlepší investice nakonec není osamocený celek; je to mozaika, pečlivě sestavený soubor, který odráží vaše aspirace a zajišťuje vaši budoucnost uprostřed neustále se měnících přílivů a odlivů finančního světa.

Anebo – není lepší si naštosovat doma slamník, jak to dělali naši předkové, když měli čím?

Související…

Muž se zeptal umělé inteligence, jak rychle vydělat peníze. Tohle mu poradila
František Mašek

foto: Shutterstock , zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...