fbpx

Díky svému přístupu k životu mohou pomoci progresivním firmám, aby uspěly v konkurenci

Zveřejněno: 11. 9. 2023

Líní, neomalení a sebestřední. Takto příkře odsuzují především starší generace takzvané mileniály. Naše budoucnost přitom leží v jejich rukou. Co jsou tedy tito mladí lidé, narození na přelomu tisíciletí, zač? Čím žijí a jak zapadají do věku technologií?

Mileniálové nebo taky generace Y je zatím poslední ze série demografických skupin, která byla vydána napospas radě starších a vysloužila si ne zrovna lichotivé přívlastky. Starší generace však kritizovaly ty mladé už odnepaměti. Když ale dokážeme prohlédnout opravdové motivy jejich chování, zjistíme, že to nemyslí tak zle, jen jsou prostě jiní. A náš svět mohou právě díky oné odlišnosti posunout zase o kus dál.

Seznamte se

S tím, jak se rychle mění doba, tak se vyvíjí i společnost. A určité rozdíly mezi generacemi jednoduše nelze přehlédnout. První moderní a dodnes známou věkovou skupinou jsou takzvaní "baby boomers", tedy ti, kteří přicházeli na svět po druhé světové válce až do poloviny šedesátých let. Po nich u nás následovaly dobře známé "Husákovy děti". A pak už je tu generace Y, tedy takzvaní mileniálové, kteří se rodili od začátku 80. let až po přelom tisíciletí a spolu se svými následovníky z generace Z budou těmi, kdo udá směr vývoje společnosti.

Mileniály významně ovlivnila finanční krize, benevolentnější výchova a hlavně všudypřítomné moderní technologie. Jsou téměř neustále "propojeni" s okolním světem, sociální média a mobilní telefony jsou běžnou součástí jejich života. Podle rozsáhlého průzkumu Pew Research Centra jsou velmi vzdělaní, sebevědomí, ambiciózní a také více otevření novinkám, věří, že mohou změnit svět. A i přes nelichotivé přívlastky, kterými je starší generace charakterizují, se zdá, že ty změny mohou vést k lepšímu.

Hned na třetím místě v žebříku životních priorit mileniálů je za úspěšným rodičovstvím a manželstvím pomoc druhým. Naprostá většina příslušníků generace Y se také domnívá, že přispívat k lepšímu světu je důležitější než profesní uznání, a tvrdí, že podniky by měly být posuzovány z více hledisek než jen z pohledu ziskovosti.

Nezávislé myšlení

Mileniálové se nespokojí s tím, co jim předkládají média. Mnoho z nich bylo v době ekonomické krize v roce 2008 na vysoké škole. Byli svědky toho, že dospělí a autority najednou nevěděli, co si počít, a právě v tomto důležitém období svého života si uvědomili, že mnoho z toho, co jim bylo předkládáno jako svaté a správné, stálo často na velmi pochybných základech. Navíc byli už odmala vystavováni neustálému humbuku a skandálům ohledně různých produktů, služeb, lidí i zkušeností. Výsledkem toho je fakt, že vše, co slyší z "oficiálních zdrojů", berou s velkými rezervami a místo toho hledají vlastní odpovědi a nové možnosti.

Jsou také známí jako tzv. generace "Proč". Ptají se a opravdu chtějí znát odpovědi. „Mileniálové jsou vzdělaní, ale chybí jim zkušenosti, které chtějí co nejdříve získat. Proto se ptají,“ říká Ben Walden, který už více než 12 let pomáhá mileniálům rozvíjet jejich potenciál.

 

Rodina a vztahy

Z důvodu finanční krize se určité procento mileniálů muselo vrátit zpět k rodičům a možná i to je jeden z důvodů, proč s nimi mají podle výzkumů lepší vztahy než předchozí generace. Většina z nich také uznává, že starší generace je té mladší nadřazená, alespoň co se týká morálních zásad a pracovní etiky.

Mileniálové často cestují a mnoho z nich poznalo nejen svůj, ale i další kontinenty. A díky tomu jsou možná v mnoha ohledech benevolentnější. Podle výzkumu Pew Research například snáze tolerují manželství různých ras a vyznání a také dvou jedinců stejného pohlaví. Průzkum ABC News a Washington Post ukázal, že tři ze čtyř příslušníků generace Y si myslí, že gayové a lesby by měli být společností běžně přijímáni. Vše tedy nasvědčuje tomu, že v budoucnu bude mít LGBT komunita v západním světě mnohem větší práva, než je tomu dnes.

Mileniálové vyrostli na seriálech typu Sex ve městě s Carrie Bradshawovou, která toho "ví hodně o sexu a nebojí se zeptat". Informace o sexu byly během celého jejich dospívání mnohem dostupnější a v tomto ohledu jsou mnohem vzdělanější než předchozí generace. To ale zdaleka neznamená, že by byli přehnaně odvázaní. Právě naopak, studie z roku 2017 publikovaná v Archives of Sexual Beahavior zjistila, že zejména mladší mileniálové narození po roce 1990, jsou až dvakrát méně sexuálně aktivní a během dospívání měli méně sexuálních partnerů než starší generace.

Životní priority

Žádné miliony ani luxusní auta. Co se týká životních priorit, mileniálové se se staršími generacemi shodují v tom, že rodičovství a manželství je mnohem důležitější než kariéra a finanční úspěch, rozhodně se ale do zakládání rodiny bezhlavě nehrnou. Například 80 % Skotů ve věku od 16 do 34 let nikdy nebylo "pod čepcem", což je velký rozdíl oproti pouhé šestině starších generací. Trendem doby jsou jednoduše pozdější svazky, ale důvodem přitom nemusí být sobecké motivy. Podle Demographic Intelligence mileniálové často svatbu odkládají, protože se chtějí dále vzdělávat nebo posílit své profesní místo.

Vše, co slyší z "oficiálních zdrojů", berou s velkými rezervami a místo toho hledají vlastní odpovědi a nové možnosti. Jsou také známí jako tzv. generace "Proč". Ptají se a opravdu chtějí znát odpovědi.

Od mileniálů můžeme ale čekat víc než jen to, že se pohrnou za vlastním štěstím. Joel Stain je sice ve svém článku pro Times nazval „Generací Já“ a označil je za "líné narcisy", studie Pew Resarch centra však ukazuje pravý opak. Hned na třetím místě v žebříku životních priorit mileniálů je za úspěšným rodičovstvím a manželstvím pomoc druhým. Naprostá většina příslušníků generace Y se také domnívá, že přispívat k lepšímu světu je důležitější než profesní uznání, a tvrdí, že podniky by měly být posuzovány z více hledisek než jen z pohledu ziskovosti.

Tři čtvrtiny mileniálů ve věku od 20 do 35 let dotázaných při online průzkumu v roce 2011 darovaly peníze na charitu a 63 % strávilo nějaký čas dobrovolnictvím. Příslušníci generace Y také víc očekávají od celebrit. Už je nezajímá jen to, s kým právě randí a kolik vydělávají, ale ptají se i na jejich názory na sociální otázky a na to, jak pomáhají těm méně šťastným.

Práce a kariéra

Mileniálové jsou podle Pew Research centra dosud nejvzdělanější generací v historii, což je trend řízený poptávkou po moderní ekonomice založené na vědomostech. Ostatní generace si o nich možná myslí, že jsou líní nebo nepřizpůsobiví, ale oni jen nechtějí pracovat na něčem, co nedává smysl. Pro většinu mileniálů je podle studie Deloittu důležité, aby byli schopni se ztotožnit s vizí organizace, pro kterou pracují. Tato vize by podle nich měla být jasně definovaná a přispívat k pozitivnímu vývoji společnosti.

Tito mladí lidé jsou zároveň během několika vteřin schopni „vygooglit“ odpověď na jakoukoli otázku. Proto i ve firmě, pro kterou pracují, očekávají transparentnost a dostupnost informací. Podle Eriky Andersenové, odbornice na leadership, mohou mileniálové právě díky svým nárokům přispět svižnějším a inovativnějším společnostem, aby byly schopné efektivně reagovat na rychle se měnící svět.

foto: Shutterstock, zdroj: PewResearchCenter

Tipy redakce

Zloději odnáší písek z pláží. Je to podobně cenná komodita jako voda

Zloději odnáší písek z pláží. Je to podobně cenná komodita jako voda

Loni v létě zaplatil jeden britský turista na Sardinii pokutu 1 032 eur, když byl...

Zloději kradou písek z pláží. Je to velmi cenná komodita

Zloději kradou písek z pláží. Je to velmi cenná komodita

Loni v létě zaplatil jeden britský turista na Sardinii pokutu 1 032 eur, když byl...