fbpx

Zveřejněno: 7. 11. 2017

Na první společné debatě se v pondělí 6. listopadu sešlo pět prezidentských kandidátů. Vystoupili na čtvrtém ročníku konference Broumovské diskuse, který je aktuálně věnován tématu Vize vzdělanosti.

Na pódiu klášterního sálu Dřevník se vedle sebe poprvé sešli prezidentští kandidáti Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Michal Horáček a Vratislav Kulhánek. Tříhodinovou debatou s veřejností a s moderátorem Petrem Honzejkem zahájili dvoudenní konferenci.

Během prvního, odpoledního panelu, jehož záznam bude na konci týdne ke zhlédnutí na webu konference, se diskutovalo o pozitivech i negativech českého vzdělávání a vzdělanosti obecně. Mluvilo se o sebevědomí i pasivitě českých studentů, neschopnosti čelit novým výzvám, které přinášejí změny ve světě, o platech učitelů a z jakých zdrojů by se měly financovat, o inkluzi, soukromém i veřejném vzdělávání a mnoha dalších tématech.

Kde vidí budoucnost českého školství?

"Vzdělání a dovednosti našich občanů, podpora tvořivosti jsou ústředním tématem mé vize pro Českou republiku. Lidský potenciál je náš největší obnovitelný zdroj. ... Obsah vzdělání by měl klást maximální důraz na podstatné dovednosti a informace a oprostit se od mnoha detailů. Sami pedagogové by se měli vedle své odbornosti věnovat i metodice samotného učení, psychologii, komunikaci. Musí být také podstatně lépe ohodnoceni. Velmi důležitou součástí celého systému musí být i vzdělávání dospělých, kontinuální rozšiřování znalostí a schopností, zvyšování profesionality,“ konstatoval bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš.

4. broumovske diskuse eliska palhounova

Poprvé na jednom pódiu: Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Michal Horáček a Vratislav Kulhánek.

"Musíme začít od sebevědomého učitelského stavu, který bude respektován. Určitě to nebude jednoduchá cesta. Přinášíme si některé návyky z doby minulé, z doby nesvobody. Společnost si možná váží učitelů spíše formálně, ale ve skutečnosti to nedává zásadně najevo…  Rodiče nemají respekt a důvěru ve školy a učitele – musí se na tom začít pracovat systémově, musí se tomuto povolání dát větší prestiž, aby do oboru směřovali talentovaní lidé. Zároveň je potřeba učit děti, že člověk má odpovědnost nejen za sebe, ale i za své okolí, svou obec, a právě v tomto by měli jít za příklad nejen rodiče, ale i učitelé. A důležité jsou nejen vědomosti, ale i ostatní složky lidské duše,“ zamyslel se mimo jiné ve svých diskusních příspěvcích Marek Hilšer.

"Debata o vzdělávání a školství je rozsáhlá. Vyjadřují se akademici, teoretici i aktivní pedagogové. Ale ten nejpodstatnější hlas tu zas a znova postrádám: názor žáka a studenta. Přitom ty vzdělávací systémy, které se v různých částech světa osvědčily, se prvořadě nezabývají svatou dvojicí české debaty, tedy penězi a regulacemi, nýbrž zájmy a cíli žáků a studentů," říká Michal Horáček.

Mají studenti sebevědomí?

Během diskusního panelu zazněla také otázka, jak dosáhnout toho, aby čeští studenti byli sebevědomí. "Podle svých dlouholetých zkušeností mohu říci, že čeští inženýři a absolventi českých fakult jsou minimálně stejně dobří, v řadě případů i lepší než inženýři z jiných zemí okolo, takže si nemyslím, že by to se sebevědomím českých studentů bylo tak zlé… Proč se pořád bičovat?“ ptá se Vratislav Kulhánek.

Pavel Fischer pro změnu zkoumal rozdíly mezi vzdělanci a specialisty. "Naše země bývala vždy zemí vzdělanců, buditelů a kantorů. Přestože rozvoj nových informačních technologií umožnil nebývalý stupeň sdílení informací a novinky přicházejí doslova každou vteřinu, naše země potřebuje nejen specialisty, ale nadále i skutečné vzdělance. Tedy osobnosti, které i nové věci dokážou zasadit a interpretovat."

Dvoudenní konference, kterou pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, pokračuje dalšími dvěma diskusními panely i v úterý. Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov pořádá Broumovské diskuse pod taktovkou neziskové organizace Agentura pro rozvoj Broumovska od roku 2014. Předchozí ročníky se zamýšlely nad tématy Evropská identita, Mír a Demokracie.

Setkání jsou v kontextu ostatních konferencí výjimečná tím, že poskytují velký prostor pro debatu – jeden diskusní panel se třemi řečníky trvá tři hodiny, a tak je možné diskutovat do hloubky a nikoliv jen povrchně. Specifikem konference je rovněž důraz na principy kultivované demokratické diskuse: věcnost, otevřenost, poctivost, trpělivost a zdvořilost – tedy principy, které ve veřejné diskusi mnohdy chybí.

foto: Jan Flieger a Eliška Palhounová, zdroj: Agentura pro rozvoj Broumovska

Tipy redakce

Jak na městský stres? Pokud se nehodláte odstěhovat, vyzkoušejte toto

Jak na městský stres? Pokud se nehodláte odstěhovat, vyzkoušejte toto

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Severní magnetický pól se hýbe a jeho pohyb se zrychluje. Země je v ohrožení

Severní magnetický pól se hýbe a jeho pohyb se zrychluje. Země je v ohrožení

Jdu na sever. A už jdu na jih! Tenhle výrok učitele ze hry Dobytí severního pólu...