fbpx

Zveřejněno: 6. 9. 2017

Studium je vyjádřením postoje k životu a světu okolo nás. Chtít se něco naučit naznačuje zvědavost a také pokoru, uvědomění si skutečnosti, že nevíme vše. Odpovědnost rodičů by měla spočívat také v tom, že určité postoje a hodnoty vštěpují svým dětem. Tak proč se nesoustředit na to, abychom jim vštípili pozitivní přístup ke studiu?

Děti se rodí s neomezenou zvědavostí a úkolem rodičů je tuto zvědavost rozvíjet a podporovat. Pokud dítě řekne, že až vyroste, chce být farmářem, proč nezdůraznit význam toho, co se naučí v předmětech spadajících do přírodních věd? Co může být zajímavější pro dítě, které chce být farmářem, než se naučit, kdy sít a kdy sklízet úrodu?

„Jsme zvyklí na to, že děti potřebují, aby vše bylo ohromně zábavné. Pokud není, děti ztratí zájem. Dnešní děti hledají snadnou zábavu a radost a také okamžité uspokojení. Co může zpočátku vypadat nevinně, stává se postojem k životu jako neustálá touha a očekávání, že dostaneme vše hned, teď a tady, abychom dosáhli okamžitého uspokojení,“ uvádí Natàlia Perarnau, zakladatelka a autorka metody Kids&Us.

shutterstock 117790237

Děti by měly s jazykem začít klidně už po jednom roce věku, učení jazyka je stimuluje

Rodiče jako studijní příklad

Podle ní pak děti nemohou nacházet radost, která přichází po dlouhé trpělivé a tvrdé práci. „Vlastnosti jako trpělivost či vytrvalost se stávají zastaralými a ruku v ruce s tím jde nedostatek dlouhodobých cílů. Krátkodobá radost vyprchá stejně rychle, jako se objevila. Nikdy přitom nebyl kladen takový důraz na motivaci žáků a podporu rovných příležitostí jako právě nyní. Osobně si myslím, že problém leží v lidech, kteří předávají své postoje dětem,“ uvádí dále Natàlia Perarnau.

„Za svou dlouhou kariéru učitelky jsem viděla stovky rodičů a dětí a mohu s jistotou prohlásit, že rodiče, kteří jsou do studia nadšení, dokážou toto nadšení ve velké míře přenést na své děti,“ dodává Perarnau.

Angličtina už od jednoho roku

Ve škole Kids&Us, anglické škole pro děti od prvního roku, je kladen důraz na to, aby byla angličtina pro děti základním stimulem při jejich důležitých prvních letech života, které je formují. Cílem Kids&Us je, aby se děti učením bavily a byla v nich podporována touha po tom, aby se chtěly naučit víc.

Jazykové kurzy v Kids&Us po škole či školce zahájily jednou týdně nábor nových žáků pro školní rok 2017/2018. Pro rodiče s dětmi jsou připraveny ukázkové lekce, aby si děti vyzkoušely, zda jim právě tato forma výuky cizího jazyka bude vyhovovat.

Společnost Kids&Us byla založena v roce 2003 ve třech školách v Manrese poblíž Barcelony. Dnes existuje 375 škol Kids&Us v devíti zemích po Evropě, Jižní Americe a Africe. Šest z těchto škol je v Mexiku.  

Kids&Us je tedy již etablovaným brandem ve výuce angličtiny pro děti od jednoho roku. V roce 2014 byla otevřena první škola v Praze-Malešicích. V květnu a červnu letošního roku přibyly další tři školy. Jejich slavnostní otevření pro veřejnost a možnost zápisu do kurzů bylo zahájeno Grand Openingem a zápisy dále pokračují. Do pěti let je v České republice v plánu otevřít 30 škol Kids&Us. Další informace naleznete na www.kidsandus.cz.

foto: Shutterstock, zdroj: Kids&US

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...