fbpx

Zveřejněno: 10. 7. 2017

Nová studie ukazuje, že dlouhodobé vystavení ozónu a jemným prachovým částicím ve vzduchu (PM2,5) zvyšuje riziko předčasného úmrtí. A to dokonce, i když jste vystaveni nižším hodnotám, než které nařizují standardy americké NAAQS (National Ambient Air Quality Standards), které v současné době stanovila agentura pro ochranu životního prostředí USA.

Výzkumníci z Harwardské školy veřejného zdraví zjistili na základě studie, která zahrnula 60 milionů Američanů, z toho asi 97 % lidí starších 65 let, že muži, černošské obyvatelstvo a populace s nízkými příjmy čelí vyššímu odhadu rizika z expozice PM2,5 ve srovnání s národním průměrem. Afroameričanky pak čelí třikrát vyššímu riziku úmrtnosti, než je celostátní průměr. 

znecisteni shutterstock 550076794

Pokud by se úroveň prachových částic ve vzduchu snížila o pouhý jeden mikrogram, ušetřilo by se ročně spousta životů.

1 mikrogram by zachránil nespočet lidí 

Výsledky také ukázaly, že pokud by úroveň PM2,5 mohla být celostátně snížena o pouhý 1 mikrogram na metr krychlový, mohlo by se každoročně ušetřit zhruba 12 000 životů. Podobně, pokud by úroveň ozonu v celostátním měřítku mohla být snížena o pouhý 1 díl na miliardu, každý rok by bylo ušetřeno asi 1 900 životů.

Masivní rozsah sledované populace

„Tato studie je bezprecedentní kvůli masivnímu rozsahu studované populace. Tyto poznatky naznačují, že snížení limitů pro jemné částice bude mít důležitý přínos pro veřejné zdraví, zejména mezi rasovými menšinami a lidmi s nízkými příjmy,“ uvedla Francesca Dominici, profesorka biostatistiky na Harvard Chan School, která studii vedla. Vědci zkoumali záznamy společnosti Medicare, zahrnující 60 milionů Američanů ve věku nad 65 let v období sedmi let. K účelům studie vědci použili model předpovědi expozice znečištěného ovzduší vyvinutý doktorandem Qian Di a Joelem Schwartzem, profesorem environmentální epidemiologie a hlavním autorem studie.

cr smog shutterstock 546708259

Co se týče špatného ovzduší v České republice, je na tom nejhůře Český Těšín a Bohumín. V zimě pak velké množství smogu hlásí Plzeň.

Je třeba snížit limity

Model předpovědi expozice využívá satelitní měření a počítačovou simulaci znečištění ovzduší. Díky tomuto ověřenému modelu byl tým schopen do studie zahrnout subjekty, které žijí i v méně osídlených oblastech, aby bylo možné analyzovat účinky znečištění ovzduší na všech 60 milionů lidí bez ohledu na to, zda bydlí v městských, příměstských či venkovských oblastech. „Tato studie ukazuje, že ačkoli si myslíme, že kvalita ovzduší ve Spojených státech je dostatečná k ochraně našich občanů, ve skutečnosti ji potřebujeme ještě snížit,“ řekl Joel Schwartz.

Špatné ovzduší se týká i Česka

Situace je samozřejmě na pováženou i v Čechách. Nejhůře si většinou vede Moravskoslezský kraj. O první místo se často dělí Český Těšín s Bohumínem. Nepříznivá situace bývá i v Ústeckém, Středočeském a Jihomoravském kraji, špatné ovzduší v zimním období hlásí také stanice v Plzni, Karlových Varech, Hradci Králové, Pardubicích nebo Přerově.  Obecně bývají nejvíce překračovány právě zmíněné koncentrace prachových částic. Regulace bývají vyhlašovány při překročení množství prachu, oxid siřičitý dosahuje podle Českého hydrometeorologického ústavu maximálního limitu jen výjimečně. 

foto: Shutterstock, zdroj: Science Daily

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...