fbpx

Zveřejněno: 3. 7. 2017

Jak si Češi představují naplňování cílů udržitelného rozvoje (SDGs)? O tom jede do New Yorku do sídla OSN poreferovat 18. července delegace v čele s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a Miss World Taťánou Gregor Brzobohatou. Společnost jim bude dělat i česká firma JRK BioWaste Management, která se u nás snaží o revoluci zaměřující se na chytré zacházení s odpadem. 

První místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec bude během Politického fóra na vysoké úrovni (High-Level Political Forum), které se koná každý rok pod záštitou Hospodářské a sociální rady OSN, prezentovat českou zprávu o naplňování 17 Cílů udržitelného rozvoje. Národní report vychází ze strategického rámce Česká republika 2030, který byl vládou schválen v dubnu tohoto roku a týká se šesti oblastí: lidé a společnost, hospodářství, odolné ekosystémy, obce a regiony a dobré vládnutí. 

„Výchozí pozice ČR pro naplňovaní SDGs je určitě dobrá. I když víme, že jsou oblasti, kde máme co zlepšovat, v New Yorku máme příležitost prezentovat ty pozitivní příklady, které můžou inspirovat i ostatní státy,“ říká Richard Brabec. 

Hvězdná jména delegace

To, že bude ministra doprovázet Taťána Gregor Brzobohatá, není žádným překvapením. Tato zakladatelka Nadace Krása pomoci, jež se věnuje začleňování seniorů do společnosti, je v OSN jako doma a v delegaci bude zastupovat neziskový sektor.

Byznys zde bude prezentovat firma JRK BioWaste Management se svým obchodním ředitelem Robinem Dufkem. Tato společnost na sebe vzala nelehký úkol snižovat objem odpadu v České republice a zabránit tomu, aby ho tolik končilo na skládce. Dělají to chytře a interaktivně se zapojením obyvatel obcí, které tento systém přijaly. V podstatě jde o jednoduchý princip – zaplatíš, kolik vyhodíš. Díky tomu si lidé dávají pozor na to, jak se smetím nakládají. V nějakých místech už se dokonce povedlo zredukovat obsah kontejnerů až o 37 %. 

Šance na úspěch

Pohled na udržitelný rozvoj se neustále mění, a ačkoliv byl dříve chápán spíše jako nástroj ochrany životního prostředí, dnes do jeho cílů zahrnujeme i ekonomickou prosperitu, lidská práva nebo boj s chudobou. A to díky schválení Agendy 2030. V rámci tohoto přístupu se Česká republika rozhodla pro originální krok, a to zařadit mezi delegáty jak představitele vlády, tak i zástupce ziskového a neziskového sektoru, což není běžné. 

„Český přístup bude pro OSN nový. V loňském roce nebyl žádný ze států zastoupen neziskovým sektorem či byznysem,“ říká náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa, který stál u zrodu myšlenky zapojit do prezentace v OSN nevládní partnery.

My tak můžeme jen držet palce delegátům, aby se jejich ambice naplnily a Česká republika se tak stala zářným příkladem pro ostatní státy.

 

foto: Shutterstock, zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...