fbpx

Zveřejněno: 19. 5. 2017

Skladba porostů blížící se lužním lesům, zlepšující se podmínky k životu mnoha rostlinných i živočišných druhů, ale i motorové pily a nezvaní vetřelci. To vše můžete pozorovat při průchodu naučnou stezkou Biokoridor Hloučela – nejhodnotnějším přírodním celkem na území města Prostějova.

Zajděte za vzácnými a kriticky ohroženými druhy flory a fauny dříve, než zcela zmizí z naší planety. I když se územní ochrana ohrožených druhů, ale i druhová ochrana přesouvá od jednotlivců ke skupinám a chrání celé biotopy, přesto jsou ničena stanoviště. Tím je zároveň snižována biologická rozmanitost čili biodiverzita. Nemůžeme tedy vědět, za jak dlouho budeme svědky zániku některého živočišného či rostlinného druhu.

reka hloucela 3

Břehy řeky Hloučely bývaly dříve smetištěm.

Vydejte se na naučnou stezku 

Možná ani neuvěříte, že břehy říčky Hloučely bývaly v minulosti smetištěm. Vyváželo se sem rumisko, a z celého města dokonce i odpad. Až rok 1914 znamenal velkou změnu k lepšímu. Tehdy profesor Rudolf Wolf nechal osázet břehy říčky velkým množstvím stromů. Nyní je správcovství dvou úseků rozděleno mezi prostějovskou firmu A.S.A. a ochránce přírody.

Říčka Hloučela

V Drahanské vrchovině severně od obce Buková se nachází prameniště říčky Hloučely. Bližší informace o ní vám podá druhé zastavení naučené stezky. To, co nás v současnosti nejvíce na říčce zajímá, je čistota její vody a ta je naštěstí velmi dobrá. Má totiž samočisticí schopnosti. Právě díky tomu můžeme v Hloučele pozorovat bohatství života. Vyskytuje se tu dokonce rak říční, blešivci, larvy chrostíků a jepic. Na třetím zastavení se dozvíte mnohé zajímavé podrobnosti o skrytém i veřejném tajemství této říčky.

rak 3

Když budete mít štěstí, narazíte zde i na vzácného raka říčního.

Vedle radosti je tu i trápení

I zde však člověk působí negativně. Bohužel tu stále vznikají divoké skládky, lidé sem vyvážejí i zahradní odpad. V Hloučele se tak mohu objevit nežádoucí chemikálie i hnijící materiál. Nadbytek živin způsobuje rychlé množení řas, které obratem do vody vyloučí toxické látky. Ohrozit říčku však mohou i splachy z polí a vyústění kanalizací nebo čerpání vody v období sucha.

Strom v krajině

Úloha stromů v přírodě je nezastupitelná. Listy stromů produkují kyslík a zachycují prach. Díky odpařování vody dokážou stromy ochlazovat krajinu. Stromy a křoviny snižují hladinu hluku, zabraňují erozi půdy, zadržují vodu v krajině a brání také větrné erozi. Neméně důležitou úlohou je i domov, který poskytují mnoha druhům živočichů.

biokoridor hloucela 6

Biokoridor Hloučela je skvělým tipem na rodinný výlet. Projděte si všech 11 zastavení naučné stezky.

Dřeviny jsou plíce koridoru 

Jsou to převážně olše, které obrůstají břehy říčky Hloučely, ale naleznete mezi nimi i vrbu trojmužnou, řešetlák počistivý, jilm horský, třešeň ptačí a mnohé další dřeviny. A nejen mezi jejich větvemi, ale i na vodě můžeme zaslechnout mnoho ptačích hlasů. Jedním z nich je hlas skorce říčního, který pravidelně noří hlavičku do bublající vody říčky Hloučely.

Život ve vodě 

Z ryb často spatříme v toku zabydlené jelce, lipany, okouny, mřenky a hrouzky, dokonce i úhoře. Vzácná střevle potoční je tu však ohrožena uměle vysazeným pstruhem potočním. Nejen ve vodě, ale i na březích se zabydlely ropuchy obecné a skokani hnědí. V lesích, kde je v létě stín a zvýšená vzdušná vlhkost, to vyhovuje rostlinám letního aspektu, kterým nedostatek světla nevadí.

netykavka zlaznata shutterstock 344693312

Netykavka žláznatá je nevítaným rostlinným vetřelcem.

Nezvaní vetřelci

Mezi původní rostlinné osazenstvo se vloudila netykavka žláznatá, těžce vyhubitelný rostlinný vetřelec, který narušuje rovnováhu biokoridoru a vytlačuje původní vegetaci. Netykavka však zdaleka není jediným takovým vetřelcem, dalšími jsou křídlatka česká nebo trnovník akát. A co je důvodem, že slýcháme v biokoridoru i hlasité motorové pily? Je to dlouhodobý projekt „Výchova lesních porostů“. Cílem je získat opět původní stabilní lesní společenstva specifická pro ráz místní krajiny a odpovídající místním přírodním i klimatickým podmínkám.

 

Čtěte také: 

Tip na výlet? Prohlédněte si ornamenty v Čičmanech 

Nedaleko Rožnavy stojí slovenský Tádž Mahal

Originální výlet? V Krásnohorské jeskyni bude tma vaším průvodcem a adrenalin společníkem

 

foto: město Prostějov a Shutterstock, zdroj: Ekocentrum Iris, Český svaz ochránců přírody

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...