fbpx

Zveřejněno: 13. 7. 2017

Vědci z Oxfordské a Coventry univerzity přišli se zajímavým zjištěním. Sexuálně aktivní lidé, kteří se milování věnují pravidelně, se umí lépe vyjadřovat než jedinci bez erotických chutí. Čeká vás důležitý proslov? Pak si s partnerem pro jistotu užívejte alespoň jednou týdně. 

Studie zahrnovala 73 osob ve věku 50 až 83 let. Účastníci vyplnili dotazník o tom, jak často se v průměru v posledních 12 měsících zabývali sexuální aktivitou, další otázky se pak týkaly jejich celkového zdraví a životního stylu, 28 mužů a 45 žen se také zúčastnilo standardizovaného testu se zaměřením na různé mozkové funkce spojené s pozorností, pamětí, plynulostí mluvy, jazykovou a vizuální schopností.

starsi par shutterstock 150582431

Častější sexuální aktivita starších lidí je spojena se zlepšením kognitivních funkcí jejich mozku.

Verbální testy plynulosti a vizuální schopnosti

Konkrétně se jednalo o verbální testy plynulosti, ve kterých účastníci měli 60 vteřin, aby pojmenovali co nejvíce zvířat a pak řekli co nejvíce slov začínajících na písmeno F. Tento test reflektoval vyšší kognitivní schopnosti, tedy všechny myšlenkové procesy, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám prostředí (patří sem paměť, koncentrace, pozornost, rychlost myšlení a porozumění informacím). Účastníci studie byli také podrobeni testům ke zjištění vizuální schopnosti, která zahrnovala kopírování složitého designu a kreslení hodin po paměti.

Více sexu znamená lepší mluvu 

Účastníci celkem absolvovali dvě sady testů, ve kterých nejvíce zabodovali ti, kteří se milovali minimálně jednou týdně. Tito jedinci dosáhli nejlepších výsledků ve zkouškách plynulosti řeči. Frekvence sexuální aktivity naopak nebyla spojena s pozorností, pamětí nebo jazykem. V těchto testech účastníci dosáhli stejných výsledků nezávisle na týdenní, měsíční či žádné sexuální aktivitě. 

Zmíněná studie se rozšířila na předchozí výzkum z roku 2016, který zjistil, že sexuálně aktivní starší dospělí měli vyšší skóre u kognitivních testů než ti, kteří sex nepraktikovali. Tentokrát se však průzkum zaměřil na konkrétní dopady frekvence sexuální aktivity na kognitivní funkce mozku. Pro zkoumání různých oblastí kognitivních funkcí byla navíc použita širší škála testů. Akademici říkají, aby poskytli celistvější vysvětlení svých nálezů, mohl by příští výzkum sledovat, jak biologické prvky jako dopamin a oxytocin ovlivňují vztah mezi sexuální aktivitou a funkcí mozku.

sex shutterstock 639794776

Lidé, kteří se pravidelně věnují sexu, vykazují lepší výsledky v testech zaměřených na slovní plynulost a schopnost vizuálně vnímat objekty i mezery mezi nimi.

Příčina a následek

„Můžeme jen spekulovat, zda jsou tato zjištění způsobena společenskými či fyzickými prvky. Oblastí, kterou bychom chtěli dále zkoumat, jsou biologické mechanismy, které mohou výše zmíněné skutečnosti ovlivnit. Po každém ukončeném výzkumu se dostáváme o něco blíže k pochopení, proč vůbec zmíněná spojitost existuje, co je jejím základním mechanismem a zdali existuje vztah ve stylu příčina a následek mezi sexuální aktivitou a kognitivní funkcí u starších lidí,“ řekl vedoucí výzkumný pracovník Dr. Hayley Wright z Centra pro výzkum v psychologii, chování a úspěchu University of Coventry. 

foto: Shutterstock, zdroj: Science Daily

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...