viking

Role žen ve středověku nebyla nijak záviděníhodná. Podle výkladu Bible byla žena nositelkou prvotního hříchu, a vlastně tedy původcem všeho zlého....

Fenomén metrosexuálů je připisován moderní době, ale muži se diktátu módy podřizovali velmi ochotně i v minulosti. V ničem si nezadali s ženami,...