středověk

Techniky jako destilace nebo kondenzace, stejně jako možnost izolace některých látek, čítajících etanol, kyselinu sírovou či zinek a fosfor, je...

Některé ženy vznešenějšího původu byly docela schopnými vládkyněmi. Vzpomeňme třeba na Boudiccu , která po smrti svého manžela dokázala sjednotit...

Zoufalé středověké morové časy vyžadovaly zoufalé léky. Takzvaný dýmějový mor je způsoben bakterií Yersinia pestis , přenášenou blechami hlodavců....

Zoufalé středověké morové časy vyžadovaly zoufalé léky. Takzvaný dýmějový mor je způsoben bakterií Yersinia pestis , přenášenou blechami hlodavců....

Zoufalé středověké morové časy vyžadovaly zoufalé léky. Takzvaný dýmějový mor je způsoben bakterií Yersinia pestis , přenášenou blechami hlodavců....

Magie, totiž spolupráce s energií tvoření, je jen jedna. A záleží na našem záměru, úmyslu a stupni poznání, zda je podporující či škodící. Jak došlo...

Roku 1929 se Národní banka Československá zavázala krýt hodnotu československých korun zlatem. Díky tomuto kroku svět považoval korunu za tvrdou...

Role žen ve středověku nebyla nijak záviděníhodná. Podle výkladu Bible byla žena nositelkou prvotního hříchu, a vlastně tedy původcem všeho zlého....