poutník

Nádherná architektura, zpověď doby, ale i ticho a usebrání. To nabízejí kostely, kapličky a další místa, s kterými si spojujeme nějaký tradovaný...

poutník Jsem poutník nesmírně bohatou krajinou, věčný tulák s vlastní cestou k VšehoMÍRu. Mou vášní jsou doprovázené poutě , při kterých provázím...