odlesňování

Historicky byly lesy ničeny z různých důvodů, například za účelem vytvoření ploch zemědělské půdy, pastvin pro hospodářská zvířata nebo rozšiřování...