nedoslýchavost

Rodiče věnují pozornost řadě onemocnění svých dětí. Potíže se sluchem ale patří k těm nejzáludnějším. Jsou totiž poměrně těžko identifikovatelné a...

Dar sluchu je pro většinu lidí samozřejmostí, pro nedoslýchavé ale znamená jeho navrácení nový život, který mohou mít díky pokrokům moderní...