ideologie

Autor v knize zkoumá také to, jak tyto firmy o osm desetiletí později stále unikají kontrole úřadů a jak národ, který se už nesčetněkrát pokoušel...

Autor v knize zkoumá také to, jak tyto firmy o osm desetiletí později stále unikají kontrole úřadů a jak národ, který se už nesčetněkrát pokoušel...

V roce 2017 vyšla v nakladatelství MIT poslední kniha slovinského světově uznávaného filozofa Slavoje Žižeka nazvaná Incontinence of the Void...