holistický přístup

Řešení psychosomatických onemocnění naučilo Ivetu Pourovou řešit problémy holisticky, do své fyzioterapeutické praxe zapojuje relaxační a meditační...