BIID

BIID, porucha integrity identity těla nebo také dysforie tělesné integrity. Všechny tyto názvy skrývají mimořádně vzácné a závažné psychické...