fbpx

Zveřejněno: 29. 9. 2017

Jedním z nejvíce hraných představení Léčivého divadla Gabriely Filippi je představení „Anastasia“ na motivy stejnojmenného knižního bestselleru autora Vladimíra Megreho. A tak není divu, že jednoho zářijového večera praskala Lávka ve švech nejen na místa, ale i energií, když pozvání Gabriely přijal sám autor.

Dorazil v doprovodu své vnučky, která převzala po své mamince post ředitelky vydavatelství Zvonící cedry Ruska. V tomto nakladatelství vyšla celá série knih o Anastasii.

Existence Anastasie

Velmi nápadná podoba Gabriely Filippi (která postavu v divadelním pojetí sama ztvárňuje) s Anastasií i přibližně stejný věk  ve fyzické blízkosti Megreho nabídl první otázku:  kdy se s Anastasií viděl naposledy? Ostatně samotná existence Anastasie je stále nejčastěji otevíraným tématem médií. 

Vladimír se moudře odklání k mentální síle  Anastasie, která je pro něj všudypřítomná, od nepodstatného určení Anastasiina fyzického  pobývání či činnosti. Moudrost  a energie je to, co otvírá v lidských srdcích i myslích zakořeněná poznání a směruje lidstvo ke šťastnému a naplněnému životu. Samotné přečtení knih měnilo a mění život tisícům lidí po celém světě. 

Rodové statky

Jedním z nosných pilířů aktivit Vladimíra je objasňování principu Rodových statků a jejich zakládání. V samotném Rusku jich bylo založeno již 370 a jejich počet vzrůstá.  A tak se dozvídáme o aktivitách v Rusku, které by měly vést k uzákonění nároků na bezplatné získání jednoho hektaru půdy, a  jak Vladimír zjistil, že je vlastníkem jediného neobhospodařovaného pozemku, o nějž převzal péči jeho syn. Více se lze dočíst v poslední knize „Anasta“.  Uslyšíme také, proč se domy nemají stavět uprostřed pozemku, a jak to souvisí s naší smutnou náladou.

V souvislosti s principy rodového statku se v přímé úměrnosti s pojmem trvalého štěstí nabízí úvaha – lze vůbec prožít opravdový vztah a nostalgickou lásku k vlasti, zemi, kterou si sami nebudujeme? Není to  jako hladit dítě, kterého se nelze dotknout...?

Prostor lásky a sexu

Vladimír velmi otevřeně, ale o to více srozumitelně vysvětluje Anastasiino vnímání  intimních prožitků partnerů. Pro současnou společnost zcela netradiční nahlížení na zákonitosti orgasmu, jeho prožívání s dopadem na přijímání ženy jako zdroje inspirace a úcty a pro oba partnery ve svém důsledku  objevení fyzicky nepodmíněné cesty k trvalé euforii.

lecive divadlo gf megre

Zajímají-li vás myšlenky Vladimíra Megreho, neváhejte si pustit video.

Obřad sňatku

Přežité dodržování pro dnešek nevhodných tradic a rituálů, nebo proces hlubokého smyslu? Pro mladé lidi snad i návod, jak rozeznat přitažlivost od lásky s hodnotami, na kterých se dá  postupně stavět štěstí, dozrávání, moudrost a něco, co lze předat dalším generacím. Poutavé přiblížení cesty obřadu, kterou se stále vydávají mladí zakladatelé rodových statků, se zdánlivě odpoutalo od tématu sexu, aby přirozenou lehkostí Vladimírova projevu  narušilo klasické vnímání bezmyšlenkovitě přijatých forem našich konání.

Toto nádherné, byť pro mnohé jistě na první poslech nerealizovatelné vyprávění Vladimír zakončil hlubokým vyznáním své vize a závazku vůči jejich společné lásce s Anastasií a k ní samotné.

Dědeček Anastasie

Gabrielu zajímalo, jak často se Vladimír vídá se svými dětmi, které byly jeho lásce s Anastasií požehnány.  Odpoví vám sám Vladimír na videu. Dokonce pochopíte, jak je možné propojit nevíru v Boha Billa Gatese, cedrové semínko a kapacitu počítačové flashky. Rébus pomůže rozluštit vyprávění Vladimíra o svých rozhovorech s dědečkem Anastasie, se kterým se před svým odjezdem do Prahy osobně setkal. Velmi inspirativní bude pro každou věkovou skupinu úvaha, čím je zaostřená mysl moderního člověka a jaké jsou cesty Anastasie vedoucí k naší svobodě fyzické i duchovní.  Jeden ze vzkazů zní: „ Ať je vám 60 či více, sedněte si se svým partnerem a zamyslete se nad tím, jak vytvořit svou budoucnost a prodloužit si tím prokazatelně svůj život.“  Nikdy není pozdě. Pro vaše první kroky do nového pojetí budoucnosti vám nabízíme jednu z dalších inspirací Léčivého divadla z úst Vladimíra Megreho v doprovodu naší české Anastasie Gabriely Filippi.  Poslechněte si celý záznam z návštěvy Vladimíra Megreho. 

Text: Lenka Horylová

foto: archiv, zdroj: Léčivé Divadlo Gabriely Filippi

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...