fbpx

Zveřejněno: 24. 11. 2017

Podle internetového průzkumu Institutu pro Demokracii 21, který vydal k Mezinárodnímu dni studentstva 17. listopadu, je pro současné vysokoškoláky stále nejdůležitější hodnotou svoboda. Z politických témat je nejvíce zajímá školství. Hned na druhém místě je ochrana přírody a udržitelný rozvoj, čímž se výsledky výrazně liší od zbytku populace, který za nejdůležitější považuje hospodaření a ekonomickou situaci.

Názor mladých absolventů vysokých škol ve věku 19 až 28 let se v některých tématech výrazně odlišuje od názoru zbytku společnosti. Nejvíce se postoje dnešních vysokoškoláků liší v pohledu na důležitost politických témat.

Z pochopitelných důvodů je nejvíce zajímá školství. Na druhém až čtvrtém místě je korupce, hospodaření a ochrana přírody. První dvě témata ovšem zbytek společnosti zajímá ještě více než studenty.

d21

Studenti myslí více pravicově

Zájem o ochranu přírody a udržitelný rozvoj vysokoškoláky ovšem od zbytku společnosti výrazně odlišuje. Liší se také proevropským přístupem a zároveň odmítavým postojem k prohlubování vztahů s Čínou a Ruskem. Méně často se naopak přiklánějí k progresivnímu zdaňování i snížení výdajů státu a silněji nesouhlasí s trestem smrti a myšlenkou, že zabezpečení na stáří je osobní zodpovědností jednotlivce, nikoliv státu.

d21 1

Celkem pro 71 % Čechů s vysokoškolským titulem je pak stále nejdůležitější společenskou hodnotou svoboda. Necelých 65 % akcentuje ještě spravedlnost a skoro 55 % přisuzuje silný význam odpovědnosti. Pro třetinu je také důležitý respekt a racionalita. Jsou též výrazně proevropští a mnohem méně se přiklánějí k prohlubování vztahů s Čínou a s Ruskem. Od zbytku internetové populace se odlišují i v názorech na progresivní zdanění nebo trest smrti.

Starší zajímá spravedlnost a odpovědnost

Starší generace nebo mladí bez titulu naopak považují za klíčovou hodnotu ve společnosti nejčastěji spravedlnost, tu zdůrazňuje skoro 70 %, stejně jako odpovědnost (67 %). Svobodě přisuzuje význam ve fungování společnosti jen 50 % internetové populace ve věku od 28 let nebo mladší bez vysokoškolského titulu.   

d21 2

Průzkum byl prováděn na vzorku 42 117 uživatelů, kteří hlasovali na webu Prezident 21 a zároveň vyplnili i své demografické údaje, konkrétně věk, vzdělání, pohlaví, velikost obce, kraj a koho volili ve volbách do PSP v roce 2013. Na základě těchto údajů byl metodou iterativního proporčního vážení podle kvót získaných od společnosti STEM a ČSÚ vytvořen vážený dataset, o němž lze říci, že odpovídá české populaci uživatelů internetu, kteří se zajímají o volby.

Výsledný dataset byl pak porovnán podle volebního potenciálu 2017 s datasetem od společnosti Behavio. Podle Behavio internet používá 76 % populace a těch, kteří používají internet a zároveň se alespoň minimálně zajímají o volby, je 63 %. Dataset je podle tvůrců průzkumu reprezentativní vůči 63 % populace.

foto: Shutterstock, zdroj: Demokracie 21

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...