fbpx

Za zásadní důvod pro předložení návrhu zákona považuji dlouhodobou situaci, zejména v centru města, neřešenou z úrovně státu, tisíce bytů, které neslouží svému účelu, nedostatek nejen nájemních bytů a s tím související vylidňování historického centra metropole, říká radní Hana Kordová Marvanová

Zveřejněno: 3. 7. 2020

Radní pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení Hana Kordová Marvanová získala od Zastupitelstva hlavního města Prahy pověření jednat s poslanci a senátory o novelizaci živnostenského zákona. Navrhovaná legislativní změna předpokládá, že obce budou moci za účelem regulace krátkodobých ubytovacích služeb v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci vydat nařízení, které upraví období, po něž bude v těchto prostorách poskytování ubytovacích služeb zakázáno, a podmínky, za jakých bude možné v uvedených prostorách ubytovací služby poskytovat.

„Praha v současné době nedisponuje takovými právními možnostmi, jaké má například Amsterdam, Berlín nebo Barcelona, aby mohla krátkodobé ubytování na svém území regulovat. Po vzoru evropských měst jsme dnes schválili na pražském zastupitelstvu novelu živnostenského zákona, která zaplňuje mezeru v českých zákonech, které neumožňují městům, aby regulovaly krátkodobé ubytovací služby prostřednictvím platforem typu Airbnb,“ zdůvodňuje legislativní iniciativu radní Hana Kordová Marvanová.

Důvod? Vybydlená centra

Důvodem pro předložení návrhu zákona je dlouhodobě kritická situace s bydlením, především v centrech našich měst. Většina bytů zde neslouží ke svému účelu, nejsou určeny pro dlouhodobé bydlení, ale jsou využívány jako byty investiční a pro ubytování turistů. Velké množství bytů se tak mění v hotely, je porušováno právo na klidné bydlení obyvatel zejména v centru města a dochází k vylidňování centra a prudkému nárůstu cen nájmů.

„Za zásadní důvod pro předložení návrhu zákona považuji dlouhodobou situaci, zejména v centru města, neřešenou z úrovně státu, tisíce bytů, které neslouží svému účelu, nedostatek nejen nájemních bytů a s tím související vylidňování historického centra metropole, kterému je třeba zabránit. Inspirací pro předložení návrhu zmocnění byly i právní úpravy řady měst ve světě, která zpravidla disponují většími legislativními pravomocemi, než kterými disponuje Praha,“ zdůrazňuje Hana Kordová Marvanová.

Návrh zákona schválený pražským zastupitelstvem nyní bude předložen Parlamentu a bude se k němu vyjadřovat vláda.

Krátkodobé ubytování zprostředkované internetovými platformami se stalo výnosným byznysem, kdy byty i celé domy v podstatě slouží jako penziony či hotely, avšak bez toho, aby byly kolaudovány jako ubytovací zařízení se všemi požadavky na takováto zařízení kladenými.

„Současná právní úprava není dostatečná k vymezení právního rámce regulace sdíleného ubytování, pokud jde o vymahatelnost plnění podmínek pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb. Poptávka po uspokojení bytových potřeb dalece převyšuje nabídku a nabízené nemovitosti k uspokojení bytových potřeb jsou nabízeny za ceny výrazně převyšující běžné tržní nájemné a u krátkodobého ubytování ještě výrazněji. Tento stav je vzhledem k politice bydlení neudržitelný,“ apeluje radní Kordová Marvanová.

Příští stanice Parlament

Návrh novely živnostenského zákona, který hodlá Praha prostřednictvím Hany Kordové Marvanové předložit Parlamentu České republiky, předpokládá, že obce, které to budou považovat za potřebné, budou disponovat zákonnými možnostmi vedoucími k omezení krátkodobého ubytování na určitý časový úsek a stanovení podmínek, za kterých bude možné takovou službu, zejména v bytových domech, poskytovat, a to konkrétně maximální počet současně ubytovaných osob nebo maximální počet přenocování v jednom kalendářním roce.

Návrh zákona schválený pražským zastupitelstvem nyní bude předložen Parlamentu a bude se k němu vyjadřovat vláda. „Pevně věřím, že náš návrh podpoří vláda, protože v opačném případě by dala najevo, že ji neúnosná situace v oblasti krátkodobých ubytovacích služeb netrápí a nechce pomoci obyvatelům měst, aby mohli v centru v klidu bydlet. Doufám, že se o podporu zákonu zasadí i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, neboť návrh zákona vznikl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj,“ dodává radní Hana Kordová Marvanová.

Související…

Airbnb přerostlo městům přes hlavu, senátor Marek Hilšer to chce napravit zákonem
Zdeněk Strnad

foto: Shutterstock, zdroj: Praha.eu

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...