fbpx

Na začátku března byla schválená novela živnostenského zákona, jež zpřísní podmínky pro poskytování průvodcovských služeb. Z ulic by měli zmizet průvodci, kteří turistům tvrdí, že Masaryk je Lenin a že drogy jsou v Česku legální

Zveřejněno: 11. 4. 2020

Kdy se vrátí do centra Prahy a dalších českých oblíbených destinací zahraniční turisté, zatím nevíme. Víme ale, že se tak jednou stane, protože koronavirus nezabije ani všechny turisty, ani turismus jako takový. Dá se nějak připravit na to, abychom si nedělali ostudu? Tu nám například v Praze dělají falešní průvodci. Většinou jde o cizince, kteří mají s Prahou (nebo s třeba s Českým Krumlovem) společného jen to, že si o městě někdy přečetli nějakou brožurku. Jo a taky mají deštník.

Praha si na konto připsala poměrně velký legislativní úspěch. Poprvé po deseti letech se jí podařilo na základě své zákonodárné iniciativy prosadit zákon, od kterého si slibuje určité zkvalitnění života v centru města. Novela živnostenského zákona mimo jiné zavede regulaci průvodcovských služeb.

Kurz je zakončený zkouškou, na jejímž základě vydá Ministerstvo pro místní rozvoj průvodcovskou registraci.

Průvodci, kteří provádějí turisty po jakýchkoli městech či památkách v celé České republice, budou muset disponovat jedním ze dvou druhů průkazů, kterými prokáží jednak svou odbornost a zároveň registraci pro vykonávání průvodcovských služeb. Tuto registraci získá průvodce například právě v Praze po absolvování kurzu z historie, dějin umění, význačných pražských osobností, místopisu či zajímavostí. Kurz je zakončený zkouškou, na jejímž základě vydá Ministerstvo pro místní rozvoj průvodcovskou registraci.

Tah proti podvodníkům

Jde o sektor, který dosud neměl téměř žádná pravidla, na jejichž základě by bylo možné eliminovat podnikavce, kteří po městě provázejí pouze za spropitné, z něhož neodvádějí žádné daně. „Jsem ráda, že zákon získal širokou podporu téměř všech poslaneckých klubů a že toto několikaleté úsilí Prahy dopadlo úspěšně,“ řekla Flowee Hana Kordová Marvanová (STAN), která novelu pomáhala připravovat.

Bude pak přímo na turistech, jak kvalitního průvodce si pro toulky Prahou zvolí.

Sama si přitom dovedla představit přísnější formu regulace, než která nakonec Parlamentem prošla. „Ta stávající regulace spočívá v tom, že průvodci budou muset mít průkaz, který vydá po splnění zákonných povinností Ministerstvo pro místní rozvoj. Živnostenské odbory pak budou moci kontrolovat, že průvodcem je osoba, která je k tomu oprávněná, a tím by mělo dojít k odstranění průvodců, kteří působí nelegálně a poskytují o Praze nepravdivé a zavádějící informace,“ dodala Kordová Marvanová.

Spokojený s výsledkem je také Jan Wolf (KDU-ČSL), předseda Výboru pro kulturu, cestovní ruch, výstavnictví a zahraniční vztahy. „Jsem rád, že došlo alespoň k této změně. Za sebe si dovedu představit zásadnější opatření, a to změnou volné průvodcovské živnosti na živnost vázanou, ale tato přijatá změna je lepší než žádná,“ řekl Flowee.

Dva druhy průvodců

Průkazy budou dvojího druhu, a zavedou tak dvě úrovně průvodců. První bude vyžadovat pouhou registraci u Ministerstva pro místní rozvoj, kdežto druhý stupeň předpokládá odbornou kvalifikaci danou příslušným vzděláním. Bude pak přímo na turistech, jak kvalitního průvodce si pro toulky Prahou zvolí.

Deštníkáři nemají dostatečné znalosti o historii a zajímavostech města, ale na své služby poutají klamavou reklamou.

O účinnosti této regulace se dá však nyní pouze spekulovat. „Teprve aplikační praxe ukáže, zda se naplní očekávání o kultivaci průvodcovských služeb. Mnohé bude jistě záviset i na efektivitě kontrolních činností státu v této oblasti. Nejméně žádoucím scénářem by bylo zvýšení administrativní a finanční zátěže řádných podnikatelů při souběžném rozšíření šedého, respektive černého trhu průvodcovských služeb,“ řekl Flowee Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory České republiky.

Největším problémem v Praze (ale i v jiných turisticky atraktivních městech) jsou takzvaní deštníkáři. Jde o rádoby průvodce, kteří nemají dostatečné znalosti o historii a zajímavostech města, ale na své služby poutají klamavou reklamou. Svou nabídku prezentují jako free tours neboli prohlídky zdarma, ovšem na konci výkladu vybírají peníze, o kterých hovoří jako o spropitném.

Šance pro místní chudé děti?

Na internetu například nalezneme stránku organizace, která si říká Tour 4 Charity, kde si zejména zahraniční turisté mohou objednat tříhodinovou prohlídku Prahou, která stojí 550 korun nebo 22 eur. Subjekt o sobě tvrdí, že veškeré zisky směřují na finanční podporu organizace s názvem Chance 4 Children, která zajišťuje potřeby „místních chudých dětí“. Z listin v obchodním rejstříku pak vyplývá, že organizace tohoto názvu vykázala za rok 2018 (údaje za rok 2019 nejsou dosud k dispozici) výnosy ve výši bezmála 8,5 milionu korun, zisk necelé dva miliony a nulovou daňovou povinnost.

Pokud tu sbírkovou činnost budou vykonávat, tak se na ně jako živnostenský úřad velmi těžko dostaneme.

Tato forma podnikání je pak pro pracovníky živnostenského úřadu velmi těžko kontrolovatelná. Konkrétně sbírka Chance 4 Children byla původně povolená Středočeským krajem a později se rozšířila i na Prahu. „Pokud tu sbírkovou činnost budou vykonávat, tak se na ně jako živnostenský úřad velmi těžko dostaneme,“ přiznala na dva roky starém jednání Výboru pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku pražského magistrátu Eva Nováková z magistrátního živnostenského odboru.

Masaryk je vlastně Lenin

Nezdaněné výdělky jsou ale jen jedním problematickým místem černé části průvodcovského trhu v Praze. Různé servery popsaly mnoho případů, kdy jsou turisté falešnými průvodci doslova „krmeni“ naprosto nesmyslnými informacemi, které se týkají nejen pražských pamětihodností, ale i České republiky jako celku.

Deník Blesk uvedl příklady těch zřejmě nejabsurdnějších tvrzení, která během prohlídek Prahy zaznívají: Průměrný Čech vypije průměrně pět litrů piva denně, socha před hlavní branou Pražského hradu není Tomáš Garrigue Masaryk, nýbrž Vladimír Iljič Lenin, drogy jsou v Česku legální, nebo že k sametové revoluci u nás došlo v důsledku hladomoru.

Související…

S Petrem Ryskou o Praze prvorepublikové, kokainu a děvách lehčích mravů
Milada Kadeřábková

foto: Shutterstock, zdroj: AMSP

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...