fbpx

Novým rektorem Anglo-americké vysoké školy (AAU) byl jmenován docent Jiří Schwarz, dosavadní předseda její správní rady. Své funkce v Thurn-Taxisově paláci na pražské Malé Straně se ujal 1. února 2022. Nahrazuje profesora Jaroslava Millera, který nastupuje do funkce 1. náměstka ministra školství

Zveřejněno: 3. 2. 2022

Docent ekonomie Jiří Schwarz přebírá funkci rektora s cílem systematicky zvyšovat počet studentů této nejkosmopolitnější české vysoké školy, pokračovat v rozvoji vědy a výzkumu a zavádění moderních studijních programů včetně doktorských. Jiří Schwarz byl období 2003–2010 děkanem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze (NF VŠE) a ke konci jeho funkčního období se NF VŠE stala nejlepší ekonomickou fakultou v ČR.

„Vzhledem k výrazné převaze zahraničních studentů připravujeme naše studenty spíše k uplatnění na globálním než českém pracovním trhu. Přispíváme tak k vývozu české vzdělanosti do světa. Usilujeme o to, aby investice našich studentů do vzdělání u nás se ukázala být rychle návratnou a dlouhodobě prospěšnou,“ řekl Jiří Schwarz a doplnil: „K našim absolventům přistupujeme nejen jako klasická alma mater, ale i jako ambiciózní soukromá česká instituce podporující a zprostředkující jejich profesní vazby s českými firmami a institucemi.“

Studuje se v angličtině

AAU disponuje jak českou, tak americkou (USA) vysokoškolskou akreditací. V tuzemsku patří mezi školy s nejvyšším podílem zahraničních studentů. Čtyři pětiny pocházejí z více než 80 zemí světa. Studijním jazykem je angličtina, přičemž AAU tradičně klade důraz na individuální způsob výuky a „real world experience“ svých studentů.

Doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., byl doposud předsedou správní rady Anglo-americké vysoké školy, z. ú. V období 2009–2013 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a v období 2003–2010 děkanem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Je členem Vědecké rady IREF (L´Institut de Recherches Economiques et Fiscales) v Paříži.

Anglo-americká vysoká škola, z. ú., užívající v angličtině název Anglo-American University, byla založena v roce 1990, a je tak nejstarší soukromou vysokou školou v ČR. Nabízí studentům ve svých anglických studijních oborech (hospodářská správa, právo, mezinárodní vztahy, humanitní studia, žurnalistika a další) výuku v souladu s americkými vzdělávacími standardy v malých, interaktivně vedených studijních skupinách.

Související…

Na studium není nikdy pozdě. Posuňte svou kariéru s titulem MBA
Komerční článek

foto: Anglo-americká vysoká škola, zdroj: Anglo-americká vysoká škola

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...