fbpx

Do prosince 2020 zvládly digitální produkty a řešení společnosti Huawei vygenerovat 325 miliard kWh elektřiny z obnovitelných zdrojů a ušetřily celkem 10 miliard kWh elektřiny. Tyto snahy vedly ke snížení emisí CO2 o 160 milionů tun

Zveřejněno: 16. 7. 2021

Ačkoli uhlíkové emise v uplynulém roce poklesly v důsledku celkového zpomalení hospodářství a celosvětových protiepidemických opatření, opětovné nastartování ekonomik je rychle vrací na jejich původní vysokou úroveň. Společným cílem hlav států po celém světě je proto přesun k cirkulární ekonomice a dosažení udržitelného rozvoje. Pomocnou ruku dlouhodobě nabízí i technologičtí giganti. Technologie ICT mají totiž významný potenciál šetřit energií a snižovat emise v dalších průmyslových odvětvích. Dle odhadů může jít o snížení až desetinásobku množství uhlíku, které generuje ICT sektor.

Kroky k nastolení udržitelné rovnováhy podniká i společnost Huawei, která již 13. rokem veřejně publikuje svou Zprávu o udržitelnosti, v níž mapuje svůj pokrok za uplynulý rok především ve čtyřech hlavních oblastech: digitální inkluze, bezpečnost a důvěryhodnost, ochrana životního prostředí a zdravý a harmonický ekosystém. Letos tuto zprávu publikovala Huawei během tematické konference Tech & Sustainability v čínském Šen-čenu.

Pokrok v technologiích nám může pomoci lépe porozumět přírodě, chránit ji a zmírnit dopad lidské činnosti na planetu.

„Inteligentní svět by měl být zeleným světem,“ uvedl ve zprávě o udržitelnosti Liang Chua, předseda představenstva společnosti Huawei. „Pokrok v technologiích nám může pomoci lépe porozumět přírodě, chránit ji a zmírnit dopad lidské činnosti na planetu. Věříme, že technologie mohou fungovat v souladu s přírodou a přispět k lepšímu světu.“

Udržitelně ke snížení emisí

Zelený a udržitelný rozvoj se stal hlavní prioritou globálních ekonomik „Společnost Huawei využívá své rozsáhlé zkušenosti v oblastech výkonové elektroniky a akumulace energie, stejně tak jako technické znalosti 5G, cloudových služeb a AI, k rozvoji v oblasti digitálního napájení a poskytování těchto řešení různým průmyslovým odvětvím. Do prosince 2020 zvládly digitální produkty a řešení společnosti Huawei vygenerovat 325 miliard kWh elektřiny z obnovitelných zdrojů a ušetřily celkem 10 miliard kWh elektřiny. Tyto snahy vedly ke snížení emisí CO2 o 160 milionů tun,“ poznamenal Liang Hua v průběhu fóra. Společnost také používá ekologičtější materiály, navrhuje své výrobky tak, aby měly delší životnost, používá udržitelnější obaly a snižuje množství odpadu.

Huawei byla za svou činnost zaměřenou na snižování emisí, mírnění klimatických rizik a rozvíjení nízkouhlíkového hospodářství v loňském roce oceněna neziskovou organizací CPD (Carbon Disclosure Project) prestižním skóre „A“. Ekologické iniciativy Huawei však mají široký zásah dlouhodobě.

Ucho proti nelegální těžbě

Od roku 2019 Huawei spolupracuje s neziskovou organizací Rainforest na instalaci solárních systémů monitorování zvuku v lesích po celém světě. „Nature Guardian“ systém používá umělou inteligenci Huawei Cloud AI a mobilní datové připojení pro odhalování zvuků nelegální těžby dřeva. Do konce roku 2020 byl tento systém rozmístěn v 18 zemích na pěti kontinentech, kde pomáhá lépe chránit přírodní bohatsví,

Výsledkem spolupráce s Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) je program Tech4Nature. Tříletý projekt má za úkol nejen ochranu přírodního bohatství a diverzity ve vybraných oblastech v pěti zemích, ale cílem je i vývoj digitálních nástrojů a řešení pro více než 300 chráněných oblastí po celém světě. Pomocí digitálních technologií pomohla Huawei v uplynulém roce také ve 22 chráněných oblastech po celém světě k efektivnější správě přírodních zdrojů a ochraně biologické rozmanitosti.

Související…

Telemedicína i ochrana přírody: Mobilní veletrh v Barceloně ocenil inovativní technologie Huawei
Komerční článek

foto: Huawei ČR, zdroj: Huawei ČR

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...