fbpx

Děti by měly být ve škole šťastné. Pomáháme rodinám najít tu pravou, říkají zakladatelé projektu edunaco 1 fotografie
Zdroj: Se svolením Barbory a Víta Fadrhonc

Těší se vaše dítě do školy? Je stále motivované učit se nové věci? Má s dětmi i učiteli dobré vztahy? Pokud ne, pak možná není problém v něm, ale v tom, že současná škola pro něj není ta pravá

Zveřejněno: 14. 9. 2023

Za posledních sto let se změnila spousta věcí. Auta, technologie, architektura… Svět se pohybuje neuvěřitelným tempem kupředu. Nicméně škola a její praktiky zůstávají po desetiletí stejné. Klasický model je stále založený na biflování dat, kladení důrazu na chyby a porovnávání dětí. Naštěstí je tu už také nespočet jiných možností, mezi nimiž si může každá rodina najít to, co jí bude vyhovovat nejlépe. Právě s tím (a nejen s tím) chce pomáhat nový projekt edunaco manželů Barbory a Vítka Fadrhonc.

Na webu uvádíte, že jste komunita zaměřená na inovativní vzdělávání. Co přesně ale je edunaco a jak konkrétně může rodičům pomáhat?

Bára: Edunaco obsahuje aktuálně největší katalog inovativních škol, tedy škol s unikátními vzdělávacími filozofiemi (jako je Montessori, Waldorf, Jénský plán, svobodné sebeřízené vzdělávání aj.), magazín Edumág a průvodce s informacemi ohledně typů inovativních vzdělávacích přístupů a praktické informace o možnostech vzdělávání v ČR, a to včetně domácího vzdělávání. Vše je zdarma.

Vítek: Aktuálně může web pomáhat rodičům zejména tím, že jim ušetří mnoho času při vyhledávání vhodné školy dle parametrů, které v katalogu zadají. Navíc nabízí všechny důležité informace o inovativním vzdělávání v Česku uceleně na jednom místě. Skrze sdílení zkušeností se školami pak rodičům také přinese velkou přidanou hodnotu a pomoc při výběru té pravé školy.

Co vás inspirovalo k tomu edunaco založit?

Bára: Myšlenka vznikla z naší vlastní potřeby najít komplexní a ucelené informace o možnostech vzdělávání našich dětí. Ve spoustě věcí se nepřikláníme k většinovému proudu, a proto pro nás asi bylo nevyhnutelné zjistit, že klasická spádová škola nebude pro naši rodinu tou pravou volbou. Když jsem se do této problematiky začala více nořit, zjistila jsem, že mě stojí velké úsilí najít jak informace o možnostech vzdělávání, tak konkrétní školy, které by našim potřebám vyhovovaly. Jedním z hlavních cílů projektu je tedy tento proces rodičům usnadnit.

Vítek: Báru napadla skvělá myšlenka a ta už v nás potom jenom rostla a formovala se.

Nikdo neví, jaké konkrétní vědomosti budou děti potřebovat třeba za deset let. Proto si myslím, že kreativita, flexibilita, kritické myšlení, schopnost spolupráce a práce s informacemi je mnohem důležitější než biflování velkého množství informací, tlak na výkon a unifikované testování.

Z jakého důvodu podle vás tolik lidí hledá pro své děti alternativy vzdělávání k tomu klasickému?

Bára: Myslím, že důvody jsou v zásadě dva: Za prvé se v posledních letech celkově mění mindset mnoha rodičů. Posouvá se od autoritativního výchovného modelu, založeného na poslušnosti, k respektujícímu modelu, který je založen na získání sebeúcty a zodpovědnosti. Vzhledem k tomu, že většina klasických škol je ale postavena na autoritách, odměnách a trestech, tak přirozeně tito rodiče hledají alternativy, které by stály na podobných principech, na jakých stojí jejich výchova.

A za druhé, rodiče či dítě začnou mít nějaký problém ve stávající škole. Dítě se přestane do školy těšit, přestane být motivované učit se nové věci či začne mít nějaké psychické nebo fyzické problémy. Mám radost z toho, že čím dál víc rodičů si uvědomuje, že děti mohou a měly by být ve škole šťastné.

V jaké je projekt nyní fázi?

Vítek: V rámci projektu máme plno plánů a jdeme na ně postupně. V červenci jsme spustili první fázi, a to hlavně katalog škol, magazín a průvodce. Tato fáze je nyní primárně zaměřená na podporu rodičům při hledání školy a na sdílení zkušeností se školami pro ostatní. Postupně plánujeme přidávat další funkce, ať to je diskusní fórum, rozšířený průvodce či spousta dalších funkcí, které mají přinést přidanou hodnotu všem aktérům ve vzdělávání.

Mohou se do projektu zapojit i sami rodiče?

Bára: Ano, nejenom mohou, ale jsou opravdu velmi důležitou součástí celého projektu. Aktuálně se mohou zapojit tak, že zašlou návrh na přidání školy, která v katalogu zatím chybí, a zejména pak posdílet své zkušenosti s jejich školou, pokud již v katalogu je. Tyto vlastní zkušenosti jsou velmi cenné a mohou ostatním rodičům v jejich hledání a výběru velmi pomoci.

Naší vizí je rozšířit povědomí o inovativních vzdělávacích přístupech a školách mezi co nejvíce lidí. Věříme, že osvěta je prvním krokem ke změně.

Váš projekt je nejen pro rodiče, ale i pro školy. Jak je plánujete zapojit?

Bára: Rádi bychom, aby se portál stal komunikačním a informačním místem pro všechny aktéry ve vzdělávání, tedy i pro školy. Školám bychom náš portál rádi poskytli jako prostor pro jejich prezentaci a pro získávání zpětné vazby od rodičů či dětí a tím jim pomohli v jejich dalším rozvoji.

Vítek: Pro školy, které jsou pro nás důležitým partnerem, plánujeme rozšířit možnosti sebeprezentace v našem katalogu a více ho nasměrovat jako komunikační most mezi školou, rodiči a odborníky.

Na svém webu zmiňujete pojem inovativní vzdělávání. Co přesně to pro vás znamená? 

Bára: Toto je velmi častá otázka. Vnímám, že tento pojem je velmi subjektivní. Pro nás je ale inovativní vzdělávací přístup postaven zejména na některých (ideálně všech) těchto principech: orientace na dítě a jeho potřeby a zájmy, podpora vnitřní motivace, vyučující, který je partnerem, pohlížení na chyby jako na zdroj poučení a přirozenou součást procesu učení, důraz na praktické použití učiva v životě, rozvoj kritického myšlení, heterogenní skupiny dětí.

Proč jsou tyto principy podle vás důležité?

Protože pomáhají dítěti přebírat odpovědnost za vlastní život, dělat věci z toho důvodu, že mu to dává smysl, a ne proto, že mu to někdo nařídí. Učí dítě, že nemusí mít strach dělat chyby. Myslím, že díky těmto principům je dítě lépe připravené na budoucnost, která je nejistá. Protože neustále roste množství informací a dochází k nástupu umělé inteligence, tak nikdo neví, jaké konkrétní vědomosti budou děti potřebovat třeba za deset let. Proto si myslím, že kreativita, flexibilita, kritické myšlení, schopnost spolupráce a práce s informacemi je mnohem důležitější než biflování velkého množství informací, tlak na výkon a unifikované testování.

Aktuálně může web pomoci rodičům zejména tím, že jim ušetří mnoho času při vyhledávání vhodné školy dle parametrů, které v katalogu zadají. Navíc nabízí všechny důležité informace o inovativním vzdělávání v Česku uceleně na jednom místě.

 

Unifikované vzdělávání a testování často omezuje děti v tom, aby se rozvíjely podle svých jedinečných schopností a talentů. Místo toho je tlačí do jednoho vzorce úspěchu, což může potlačovat jejich kreativitu a individualitu. Věřím, že každé dítě je jedinečné, a mělo by mít možnost učit se a růst v prostředí, které tuto jeho jedinečnost respektuje a podporuje.

Jaká kritéria musí splňovat inovativní školy, které máte v katalogu? A kolik jich tam nyní máte?

Bára: Každou školu, kterou přidáváme do katalogu, vybíráme zejména z veřejně dostupných informací na jejich webových stránkách. Aktuálně přidáváme školy, které deklarují, že fungují na principech uvedených v předešlé odpovědi. Většinou do této kategorie spadají školy, které fungují na principech Montessori, Waldorf, Jénský plán, Začít spolu, Daltonský plán, svobodné školy, Scio školy, lesní školky a dále pak školy, které případně kombinují výše uvedené vzdělávací přístupy.

Aktuálně nepřidáváme školy, které vcelku fungují na jiných principech a mají třeba pouze jednu Montessori třídu.

V katalogu máme nyní celkem 630 škol, z toho 313 mateřských, 289 základních a 28 středních. Pravidelně nám ale chodí žádosti od škol o přidání, tedy toto číslo se bude nadále zvyšovat.

Hodně lidí je toho názoru, že alternativní školy jsou drahé, a tedy pro mnoho lidí nedostupné. Je to pravda?

Bára: Pravdou je, že většina těchto škol je soukromých, a tedy financovaných zejména ze školného od rodičů. Nicméně existují i takové, které jsou bez školného či za minimální měsíční příspěvek. V katalogu máme aktuálně takovýchto škol rovných 100: 42 mateřských, 46 základních a 12 středních. Lidé si je mohou najít jednoduše pomocí filtru.

Jak projekt financujete?

Bára: Projekt momentálně financujeme z vlastních zdrojů.

Jaká je vaše vize pro nadcházející rok až dva?  

Bára: Rozšířit povědomí o inovativních vzdělávacích přístupech a školách mezi co nejvíce lidí. Věříme, že osvěta je prvním krokem ke změně.

Vítek: V rámci další fáze plánujeme rozšířit portál o spoustu dalších funkcí a co nejvíce budovat a podporovat komunitu kolem edunaca, která se nám po spuštění začala tvořit. A jak zmiňuje Baru, podporovat osvětu a zájem všech. Chceme zjednodušit cestu ke všem formám vzdělávání.

Související…

Děti, které meditují, mají lepší výsledky, říká zakladatel montessori školy
Jan Müller

foto: Se svolením Barbory a Víta Fadrhonc, zdroj: Autorský článek

Tipy redakce

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...