fbpx

O2 Chytrá škola míří hlavně na školy, kterým v rámci Nadace O2 nabízí navíc i grantový program. Chce pomoci v orientaci v moderních technologiích a přispět k růstu digitální gramotnosti

Zveřejněno: 11. 4. 2019

Zhruba rok trvaly přípravy i pilotní projekty s několika školskými zařízeními na vytvoření portálu s praktickými informacemi pro školy, rodiče i děti. V partnerství s projektem E-bezpečí (Univerzita Palackého) a dalšími subjekty i jednotlivci přichází O2 s užitečným příspěvkem na poli CSR. Které, jak zaznělo z úst Jindřicha Fremutha, generálního ředitele O2, chtějí zaměřovat právě na děti a jejich „digitální“ život.

39 procent dětí se setkalo s nějakou formou kybernetické agrese, na kterou je ale připraveno pouze 10 procent škol.

„Vzdělanost dětí a jejich bezpečnost je naší prioritou,“ říká Jindřich Fremuth, generální ředitel O2. Poukázal i na to, že děti se dnes s technologiemi (a hlavně dotykovými displeji) dostávají do styku v naprosto raném stádiu, někdy okolo tří let věku. Od tohoto okamžiku se pak odvíjí příběh vztahu mezi dítětem a technologiemi. Pro rodiče to ale znamená, že rodič a dítě se v tomto ohledu stále více vzdalují, a zároveň roste čas, který děti věnují právě digitálním technologiím, většinou na úkor běžných netechnologických aktivit.

Zdroj kybernetické agrese

Ve vztahu k rodičům to pro dítě znamená i fakt, že právě s digitálními technologiemi pracuje zásadně jinak než jeho rodiče. S vývojem dítěte pak přicházejí rizika a negativní důsledky, takové, o kterých prakticky všichni víme, ale buď s nimi neumíme zacházet, neuvědomujeme si rozměr, nebo si nepřipouštíme, že se to týká právě nás.

Na portálu www.o2chytraskola.cz jsou tipy, návody, vzdělávací videa, metodiky, odborné příručky, které vysvětlují problematiku a zpřístupňují i výzkumy.

Právě probíhající výzkum Univerzity Palackého (na vzorku 26 tisíc dětí) říká, že 39 procent dětí se setkalo s nějakou formou kybernetické agrese, na kterou je ale připraveno pouze 10 procent škol. Více než 80 % rodičů má navíc pouze základní uživatelské dovednosti, dětem přitom mobilní zařízení běžně půjčují už od prvního roku života.

kybersikana 556690744

39 procent dětí se setkalo s nějakou formou kybernetické agrese


Je poměrně logické, že se O2 chce zaměřit právě na školství a pedagogy. Záštitu nad projektem ostatně převzalo i Ministerstvo školství, které se podobnými věcmi zabývá v rámci příprav nových rámcových vzdělávacích programů a plánuje i rozšíření hodinové dotace. Ta je na prvním stupni jednohodinová, na druhém stupni dvojnásobná. Nutno dodat, že s ohledem na rozsah a potřeby je to opravdu zásadně málo. Jaroslav Faltýn, ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání na MŠMT, na tiskové konferenci navíc připomněl, že objem a rozsah informací je tak obrovský, že se velmi obtížně daří vyhovět všem nárokům.

Pomůže O2 Chytrá škola

O2 se chce pokusit pomoci právě projektem Chytrá škola. V základní podobě jde o web s informacemi a obsahem, který míří na školy (učitele), rodiče a děti. Na www.o2chytraskola.cz jsou tipy, návody, vzdělávací videa, metodiky, odborné příručky, které vysvětlují problematiku a zpřístupňují i výzkumy.

Extrémní informační exploze a přehršel informací je jedním z důvodů, proč se lidé obtížně orientují.

Portál se věnuje hlavně počítačové gramotnosti, on line bezpečnosti a mediální gramotnosti, v průběhu příštího roku bude rozšířen i o digitální technologie ve výuce a informatické myšlení. O2 s projektem chce oslovit všechny čtyři tisícovky škol a jde o dlouhodobý projekt.

Kromě škol je portál použitelný dobře i pro rodiče, najdou tam řadu praktických návodů a postupů, které jim mohou pomoci se zorientovat v digitálním světě. „Extrémní informační exploze a přehršel informací je jedním z důvodů, proč se lidé obtížně orientují,“ uvedl při představení projektu Jindřich Fremuth. Dodal, že je potřeba do škol nejen zavést odpovídající formy výuky, ale také to, že dnes je jedním z hlavních faktorů generační propast, tedy rozdíly v přístupu k technologiím mezi rodiči a dětmi. Což například vede i k tomu, že se drtivá většina problémů, které děti zažívají on line, odehrává bez vědomí rodičů, a pokud už je rodiče objeví, tak až příliš pozdě.

Granty pro školy

Grantový program Nadace O2 v rámci projektu Chytrá škola mohou získat všechny základní školy bez ohledu na zřizovatele. Finanční podpora až 100 tisíc Kč na jeden rok má základní podmínku – metodickou práci s portálem. Škola musí poskytnuté prostředky primárně využít právě pro metodické a obsahové čerpání z portálu, případný nákup hardwaru pak maximálně do 20 procent z poskytnutého plnění. Přihláška a podmínky jsou opět k nalezení na portálu www.o2chytraskola.cz. Uzávěrka přihlášek je už za měsíc, konkrétně 13. května 2019.

V O2 už rok ověřovali potřeby škol v pilotním programu. Zjistili, že potřeby a schopnosti škol jsou velmi různé. Hodně ale záleží na tom, zda je v pedagogickém sboru někdo „infikovaný“ digitálními technologiemi. Právě i na takovéto nové lidi mohou školy využít grantové prostředky. Celková plánovaná investice je 5 milionů korun, snaha je podpořit minimálně padesát škol.

Poznámka: Autor článku na přípravě portálu spolupracoval dodáním praktických článků a tipů

foto: Shutterstock, zdroj: O2 Chytrá škola

Tipy redakce

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...