fbpx

O2 Chytrá škola míří hlavně na školy, kterým v rámci Nadace O2 nabízí navíc i grantový program. Chce pomoci v orientaci v moderních technologiích a přispět k růstu digitální gramotnosti

Zveřejněno: 11. 4. 2019

Zhruba rok trvaly přípravy i pilotní projekty s několika školskými zařízeními na vytvoření portálu s praktickými informacemi pro školy, rodiče i děti. V partnerství s projektem E-bezpečí (Univerzita Palackého) a dalšími subjekty i jednotlivci přichází O2 s užitečným příspěvkem na poli CSR. Které, jak zaznělo z úst Jindřicha Fremutha, generálního ředitele O2, chtějí zaměřovat právě na děti a jejich „digitální“ život.

39 procent dětí se setkalo s nějakou formou kybernetické agrese, na kterou je ale připraveno pouze 10 procent škol.

„Vzdělanost dětí a jejich bezpečnost je naší prioritou,“ říká Jindřich Fremuth, generální ředitel O2. Poukázal i na to, že děti se dnes s technologiemi (a hlavně dotykovými displeji) dostávají do styku v naprosto raném stádiu, někdy okolo tří let věku. Od tohoto okamžiku se pak odvíjí příběh vztahu mezi dítětem a technologiemi. Pro rodiče to ale znamená, že rodič a dítě se v tomto ohledu stále více vzdalují, a zároveň roste čas, který děti věnují právě digitálním technologiím, většinou na úkor běžných netechnologických aktivit.

Zdroj kybernetické agrese

Ve vztahu k rodičům to pro dítě znamená i fakt, že právě s digitálními technologiemi pracuje zásadně jinak než jeho rodiče. S vývojem dítěte pak přicházejí rizika a negativní důsledky, takové, o kterých prakticky všichni víme, ale buď s nimi neumíme zacházet, neuvědomujeme si rozměr, nebo si nepřipouštíme, že se to týká právě nás.

Na portálu www.o2chytraskola.cz jsou tipy, návody, vzdělávací videa, metodiky, odborné příručky, které vysvětlují problematiku a zpřístupňují i výzkumy.

Právě probíhající výzkum Univerzity Palackého (na vzorku 26 tisíc dětí) říká, že 39 procent dětí se setkalo s nějakou formou kybernetické agrese, na kterou je ale připraveno pouze 10 procent škol. Více než 80 % rodičů má navíc pouze základní uživatelské dovednosti, dětem přitom mobilní zařízení běžně půjčují už od prvního roku života.

kybersikana 556690744

39 procent dětí se setkalo s nějakou formou kybernetické agrese


Je poměrně logické, že se O2 chce zaměřit právě na školství a pedagogy. Záštitu nad projektem ostatně převzalo i Ministerstvo školství, které se podobnými věcmi zabývá v rámci příprav nových rámcových vzdělávacích programů a plánuje i rozšíření hodinové dotace. Ta je na prvním stupni jednohodinová, na druhém stupni dvojnásobná. Nutno dodat, že s ohledem na rozsah a potřeby je to opravdu zásadně málo. Jaroslav Faltýn, ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání na MŠMT, na tiskové konferenci navíc připomněl, že objem a rozsah informací je tak obrovský, že se velmi obtížně daří vyhovět všem nárokům.

Pomůže O2 Chytrá škola

O2 se chce pokusit pomoci právě projektem Chytrá škola. V základní podobě jde o web s informacemi a obsahem, který míří na školy (učitele), rodiče a děti. Na www.o2chytraskola.cz jsou tipy, návody, vzdělávací videa, metodiky, odborné příručky, které vysvětlují problematiku a zpřístupňují i výzkumy.

Extrémní informační exploze a přehršel informací je jedním z důvodů, proč se lidé obtížně orientují.

Portál se věnuje hlavně počítačové gramotnosti, on line bezpečnosti a mediální gramotnosti, v průběhu příštího roku bude rozšířen i o digitální technologie ve výuce a informatické myšlení. O2 s projektem chce oslovit všechny čtyři tisícovky škol a jde o dlouhodobý projekt.

Kromě škol je portál použitelný dobře i pro rodiče, najdou tam řadu praktických návodů a postupů, které jim mohou pomoci se zorientovat v digitálním světě. „Extrémní informační exploze a přehršel informací je jedním z důvodů, proč se lidé obtížně orientují,“ uvedl při představení projektu Jindřich Fremuth. Dodal, že je potřeba do škol nejen zavést odpovídající formy výuky, ale také to, že dnes je jedním z hlavních faktorů generační propast, tedy rozdíly v přístupu k technologiím mezi rodiči a dětmi. Což například vede i k tomu, že se drtivá většina problémů, které děti zažívají on line, odehrává bez vědomí rodičů, a pokud už je rodiče objeví, tak až příliš pozdě.

Granty pro školy

Grantový program Nadace O2 v rámci projektu Chytrá škola mohou získat všechny základní školy bez ohledu na zřizovatele. Finanční podpora až 100 tisíc Kč na jeden rok má základní podmínku – metodickou práci s portálem. Škola musí poskytnuté prostředky primárně využít právě pro metodické a obsahové čerpání z portálu, případný nákup hardwaru pak maximálně do 20 procent z poskytnutého plnění. Přihláška a podmínky jsou opět k nalezení na portálu www.o2chytraskola.cz. Uzávěrka přihlášek je už za měsíc, konkrétně 13. května 2019.

V O2 už rok ověřovali potřeby škol v pilotním programu. Zjistili, že potřeby a schopnosti škol jsou velmi různé. Hodně ale záleží na tom, zda je v pedagogickém sboru někdo „infikovaný“ digitálními technologiemi. Právě i na takovéto nové lidi mohou školy využít grantové prostředky. Celková plánovaná investice je 5 milionů korun, snaha je podpořit minimálně padesát škol.

Poznámka: Autor článku na přípravě portálu spolupracoval dodáním praktických článků a tipů

foto: Shutterstock, zdroj: O2 Chytrá škola

Tipy redakce

Profesor Jan Rak: Ráj na zemi nastane, až přijmeme, že si realitu tvoříme sami

Profesor Jan Rak: Ráj na zemi nastane, až přijmeme, že si realitu tvoříme sami

Je realita to, co vidíme? Nebo si ji každý z nás vytváří po svém? Co nám vlastně o...

Horská dráha: Bývala to zábava pro šlechtu, dnes je i prostředkem eutanazie

Horská dráha: Bývala to zábava pro šlechtu, dnes je i prostředkem eutanazie

Matějská pouť na pražském Výstavišti už běží nějaký ten pátek a zdá se, že...