fbpx

Největší obavy mají z prostředí internetu, co se týče jejich dětí, Španělé. Češi jsou na chvostu spolu s Rakušany

Zveřejněno: 8. 12. 2019

Hojně diskutovaný dokument V síti ještě ani není dokončený, už jeho trailer ale probudil celý internetový národ. Ono pozdvižení (nejen obočí) může vysvětlovat i fakt, že rodiče dětí, které jsou aktivní na sociálních sítích, prostě o online nástrahách nemají ani tušení. To nedávno potvrdila i mezinárodní studie společnosti Europ Assistance, ze které vyplynulo, že jen dva z pěti rodičů nezletilých dětí se v Česku vážně obávají toho, že by na internetu mohlo dojít k trestnému činu. Evropský průměr je přitom o více než 10 % vyšší. Ze “sexuálních predátorů” pak má strach zhruba 35 % českých rodičů, v Evropě je to celá polovina.

Průzkum probíhal v prosinci roku 2018, tedy téměř půl roku předtím, než na sexuální predátory v českém prostředí upozornil trailer zmiňovaného dokumentu. Zúčastnilo se ho 7 200 respondentů z celkem devíti zemí. Jeho výsledky zveřejnila společnost na začátku června. 

Hrozby nevidíme

Mladí Češi vnímají internet jako víceméně bezpečné prostředí a příliš si nedělají těžkou hlavu s hrozbami, které mohou v online světě zasáhnout jejich blízké. V evropském srovnání jsou na spodních příčkách spolu s Rakušany. Třetina Evropanů ve věku 25 až 44 let v průzkumu uvedla, že se vážně obává o bezpečí svých blízkých na internetu. V České republice to bylo o 16 % méně.

Rodiče malých dětí u nás se ve srovnání s rodiči v Evropě obávají online hrozeb méně.

Konkrétně u rodičů dětí do 11 let se k takovým obavám přiznal každý pátý. V Evropě jich přitom průměrně bylo 36 %. V rodinách s dospívajícími dětmi (12 až 17 let) se o jejich bezpečí na internetu obává 21 % rodičů, v Evropě 38 %. Necelé dvě pětiny (38 %) českých rodičů s dětmi do 11 let se také bojí toho, že by v online prostředí mohlo docházet k trestné činnosti. V Evropě přitom takové obavy sdílí téměř 49 % rodičů.

Podle Vladimíra Fuchse, generálního ředitele Europ Assistance, jsou mezi jednotlivými státy velké rozdíly ve vnímání kybernetických rizik. Češi obecně internetu spíše důvěřují. „Rodiče malých dětí u nás se ve srovnání s rodiči v Evropě obávají online hrozeb méně, to odpovídá celospolečenskému trendu, který vidíme u všech českých uživatelů.

graf deti1

Poněkud překvapivé ale je, že v domácnostech s dětmi panují i o něco menší obavy než v české populaci jako takové,“ říká k výsledkům Vladimír Fuchs. Rozdíl mezi rodiči a celkovým výsledkem jednotlivých kategorií se pohyboval mezi jedním až dvěma procenty. U většiny ostatních zemí přitom rodiče malých dětí patřili k nejvíce znepokojeným respondentům.

Mladí rodiče jsou v klidu

„Mladí lidé získávali první zkušenosti s internetem už během dospívání a internet tvoří běžnou součást jejich života. To může přispívat k dojmu, že je pro ně online prostředí známé a bezpečné. Naopak starší generace vykazují větší respekt při využívání internetu a dalších technologických inovací, ale i před jejich riziky,“ uvedl v souvislosti s výsledky průzkumu Vladimír Fuchs.

Mírně hodnotili Češi také riziko online šikany, které přitom v evropských státech patřilo mezi nejvýrazněji vnímané hrozby.

Jednu z příčin podceňování online rizik vidí v nedostatku informací. Z dřívějších výsledků totiž vyplynulo, že Češi se v kybernetických hrozbách příliš neorientují. „Pokud lidé nemají správné informace o tom, co se jim může stát, nemusejí věnovat dostatečnou pozornost prevenci. V případě dětí je pak samozřejmě důležité to, aby především od rodičů přejímaly správné a bezpečné zásady chování v online prostředí,“ myslí si Vladimír Fuchs.

Ani sex, ani šikana

Průzkum se také explicitně ptal na to, jak moc se rodiče bojí sexuálních predátorů, na které by jejich děti mohly ve virtuálním světě narazit. Vážné obavy z toho mělo 35 % českých rodičů. V Evropě to přitom byla skoro polovina (49 %). Nejcitlivější byli vůči sexuálním útokům Španělé, kde se k vážným obavám doznalo 73 % rodičů, dále také Francouzi (56 %) a Italové (55 %). Podle jiného nového průzkumu, provedeném firmou O2 a Centrem prevence rizikového chování na internetu vyšlo najevo, že tři čtvrtiny českých dětí oslovených neznámým člověkem na internetu se dokonce vydá na osobní schůzku. 

Naopak podobně jako Češi se vyjadřovali Rakušané (35 %). Například v Maďarsku ale velké obavy sdílí 45 % rodičů. Podobně mírně hodnotili Češi také riziko online šikany, které přitom v evropských státech patřilo mezi nejvýrazněji vnímané hrozby. S kyberšikanou se přitom podle vedoucího projektu E-Bezpečí Kamila Kopeckého setkalo až 40 % českých dětí.

Související…

Kovy je tváří kampaně proti šikaně. Zažíval jsem ji v každém kolektivu, říká
Tereza Hermochová

foto: Shutterstock, zdroj: Europ Assistance

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...