fbpx

„Abychom ve stáří nebyli sami.“ Aneb 15 nejhorších důvodů, proč si pořídit děti 1 fotografie
Zdroj: Shutterstock

Ženy, které nechtějí mít děti, bývají dodnes mnohdy považovány za sobecké kariéristky. Co ale ve skutečnosti často motivuje ty, které si dítě pořizují?

Zveřejněno: 16. 2. 2023

Kdysi dávno pomáhaly děti rodičům obdělávat půdu, dojit krávy, péct chleba a kdovíco ještě, proto byl každý potomek ekonomickou nutností. To už ale dávno neplatí. Skutečnost je taková, že už děti automaticky nepotřebujeme. A mnozí z nás, kteří se rozhodnou je mít, tak činí z nesprávných důvodů. Je načase si tyto důvody uvědomit a přestat plodit děti, které se zdají být chtěné, ale ve skutečnosti jsou pouze očekávané.

Následující výpis „špatných důvodů“ částečně vychází z textu, který vyšel v tištěných novinách The New York Times už v květnu 1970. Možná byl autor článku – klinický psychiatr Robert E. Gould – natolik osvícený, že napsal nadčasový materiál uplatnitelný i v roce 2023, anebo je prostě plození dětí tak univerzální záležitost, že se jeho základní pravidla nemění.

Špatný důvod č. 1: Rodiče chtějí vnoučata

Je až žalostně běžné, že potenciální prarodiče, když začínají pociťovat nudu a nedostatek elánu, tlačí na pořízení vnoučat, která v nich mají zájem o život opětovně probudit či dodat pocit důležitosti.

Láska k rodičům by se neměla projevovat tím, že jim udělíme roli prarodičů. Tomuto tlaku lze odolat třeba tím, že rodiče zkusíme přesvědčit, aby si našli nové přátele či zájmy.

Špatný důvod č. 2: Chci být potřebný

Další možností je pořídit si dítě, abychom se cítili hodnotní, důležití a potřební. Základní motivací je pocit nedostatečnosti, který si člověk kompenzuje tím, že na něm bude zcela závislý jiný jedinec. Takový rodič pravděpodobně těžko nechá potomka zdravě vyrůst a osamostatnit se.

Špatný důvod č. 3: Dítě mi dá něco na práci

Pocit, že život je prázdný, že člověk nikam nesměřuje a ničeho nedosahuje, je často hlavním impulsem pro zázračnou myšlenku: pořídit si dítě. Nepochybně je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak dosáhnout obrovské, dramatické změny. Dítě jistě naplní den novými povinnostmi, ale nemůže zaplnit vnitřní prázdnotu rodičů. Dítě počaté jako lék na nudu může způsobit více problémů, než kolik jich vyřeší.

Pořízení dítěte není v žádném případě zárukou toho, že s nimi v dospělosti budete mít dobrý vztah a že se o vás budou v případě nemoci starat. Nehledě na to, že ani dobré vztahy s dětmi rozhodně neznamenají, že vás zachrání před samotou a zoufalstvím.

Špatný důvod č. 4: Zachráníme náš vztah

Jedním z nejhorších, ale zdaleka ne nejvzácnějších důvodů, proč se stát rodičem, je zoufalá naděje, že dítě manžele magicky sblíží. Toto očekávání se zcela jistě nenaplní, protože příčina potíží se zde neléčí, ale spíše maskuje přidáním další komplikace – dítěte. Stres z této nové odpovědnosti může způsobit jen další zhoršení manželského vztahu. Problematické manželství je naopak dobrým důvodem pro odložení početí dítěte, dokud se potíže nevyřeší.

Špatný důvod č. 5: Protože je to normální

…a my nechceme být jiní. Ve společnosti, kde existují obecné i zcela konkrétní tlaky na to, abychom byli jako všichni ostatní ve stádě, se bezdětný pár může cítit nepatřičně. Stejně jako se svobodný člověk cítí mírně nepřijatelně ve světě plném manželských párů. Nepohodlí nutí lidi, aby se přizpůsobili tím, že si pořídí děti (nebo uzavřou manželství), které ve skutečnosti nechtějí. A to je sotva slibný začátek.

Špatný důvod č. 6: Chci dát dítěti to, co jsem nikdy neměl

Zdá se, že dítě nabízí druhou šanci, jak si splnit své vlastní ambice a sny. To je mocné pokušení pro mnoho lidí, kteří neměli odvahu následovat svá přání, nebo kteří jinak promarnili svůj život či nevyužili jeho potenciál. Jako rodiče se budou snažit formovat své děti podle ideálů, které měli sami pro sebe. Je to jen jeden z dalších způsobů, jak dítě zneužít. Pokud si nedokážete poradit sami, je asi těžko férové očekávat, že to za vás udělá dítě.

Špatný důvod č. 7: Chci předat své geny

Myslet si, že vaše DNA je něco tak výjimečného, že se bez toho budoucí generace neobejdou, je trochu sebestředná myšlenka. Mnozí z nás nicméně nesnesou pomyšlení na to, že zemřou a nezůstane po nich nic, díky čemu by si je někdo pamatoval. Možná považujeme narození dítěte za naši jedinou hmatatelnou legaci. Dítě nám tak poskytuje prostředek k uspokojení vlastní marnivosti. Zanechat stopu ve světě přitom můžeme také skrze dobrou práci, pomoci lidem či kvalitními vztahy.

Špatný důvod č. 8: Chci být něčí matka nebo otec

Naděje na vylepšení vlastní image přidáním nové odpovědné a důležité role – otce nebo matky – spočívá v tom, že člověk automaticky získá status. Opět platí, že potřeba zvýšit si sebevědomí by se lépe řešila, kdyby se člověk zabýval svými skutečnými, nebo alespoň domnělými nedostatky. Dítě není náhradou ani prodloužením vlastního já.

Existuje ještě jeden důvod, proč mít děti, který úzce souvisí s tím stát se „někým“. Tímto důvodem je potřeba moci, možnost mít nad někým kontrolu. A pro tento účel je dítě dokonalou bezmocnou obětí. Tuto motivaci by si jen málokdo dokázal přiznat, nicméně není bohužel zdaleka tak výjimečná. Důkazem ostatně je nespočet rodičů, kteří své děti týrají a vybíjí si na nich vlastní pocity méněcennosti.

Špatný důvod č. 9: (pouze muži): Dítě udrží ženu tam, kam patří

Nejjednodušší způsob, jak zabránit ženě, aby objevovala svět tam venku, bylo vždycky to, že ji muži nechali „bosou a těhotnou“ – výraz, který se v anglosaském světě používá pro přesvědčení, že žena by měla jen rodit a pracovat v domácnosti. Stále existují muži, kteří očekávají a vyžadují, aby jejich ženy zůstaly pěkně doma a nikam necouraly. Právě takoví dodnes považují těhotenství a děti za účinnou metodu, jak tohoto výsledku dosáhnout.

Špatný důvod č. 10 (pouze ženy): Dítě ke mně manžela připoutá

Tento důvod se velmi podobá domněnce, že dítě zachrání rozvrácené manželství. Tato staromódní představa jednoduše vyjadřuje nejistotu ženy v tom, zda si svého manžela právoplatně udrží. Také může odrážet nedostatek důvěry, kterou v něj žena má. Jak už vám ale asi došlo, toto řešení rozhodně není ideální. 

Špatný důvod č. 11: (pouze ženy) Objevím v sobě opravdovou ženu

Toto je návrat ke starému přesvědčení, že žena je ženou až tehdy, kdy se stane matkou. Jedině mateřství dle těchto teorií může ženě pomoci najít svou pravou podstatu a smysl existence. Schopnost porodit dítě jí tak uděluje jakýsi certifikát toho, že naplnila svou roli.

Stále existují muži, kteří očekávají a vyžadují, aby jejich ženy zůstaly pěkně doma a nikam necouraly. Právě takoví dodnes považují těhotenství a děti za účinnou metodu, jak tohoto výsledku dosáhnout.

Špatný důvod č. 12: Protože jsou roztomilé

Dětský smích, buclaté ručičky a roztomilé žvatlání nechají v klidu jen málokoho. Pokud se vám při pohledu na novorozeně rozbuší srdce a splaší hormony, ještě to neznamená, že jednoho takového malého žvatlala nutně potřebujete mít doma.

Špatný důvod č. 13: Aby se o mě měl ve stáří kdo postarat

Asi zde nemusíme připomínat četné výzkumy, které vykreslují osamělost a izolaci starých lidí v domovech důchodců, jež nenavštěvují ani vlastní děti, třebaže jich mají dostatek. Pořízení dítěte není v žádném případě zárukou toho, že s nimi v dospělosti budete mít dobrý vztah a že se o vás budou v případě nemoci starat. Nehledě na to, že ani dobré vztahy s dětmi rozhodně neznamenají, že vás zachrání před samotou a zoufalstvím.

Špatný důvod č. 14: Teď nechci, ale bojím se, že to později nepůjde

Bez ohledu na to, jak dobře známe své tělo, většina z nás nemá ponětí o základním aspektu našeho zdraví – naší schopnosti otěhotnět – dokud se o to nezačneme pokoušet. Je to právě tento neodbytný pocit, který v nás vyvolává touhu vrhnout se do rukou druhé osoby a snažit se o miminko. Některé páry si na početí musejí chvíli počkat, některé otěhotní na první pokus, a některé dokonce bez snažení. Předpokládejte to nejlepší a začněte s procesem, až když budete na nového mrňouse opravdu připraveni, a ne nyní, pouze ze strachu.

Špatný důvod č. 15: Chci mít někoho, kdo mě bude milovat

Tento důvod uvádí v článku pro Psychology Today autorka knih Peg Streepová, která se dlouhodobě zabývá vztahem matek a dcer. Mít někoho, kdo je bude bezmezně milovat, jí uvedla jako důvod k plození dětí řada žen. Ve většině případů jí řekly, že narození dítěte jim poskytlo úlevu od traumat z nemilujících rodičů nebo odmítavých vztahů s milenci či manželi. Jedna žena se prý zamýšlela nad rozhodnutím pořídit si dítě sama bez účasti otce, který byl v podstatě známostí na jednu noc. Nazvala to „nejsobečtější věcí, kterou jsem kdy udělala“. Jiná poznamenala, že „děti by neměly mít děti“, a uznala, že neměla ani citovou stabilitu, ani zralost na to, aby byla skutečnou matkou. Problémem ovšem je, že břemeno poskytování lásky se přenáší na dítě, které má být pro rodiče první citovou pomocí. Což je jistý recept na katastrofu.

K pořízení dětí pochopitelně nikdy nevede jen jeden jediný důvod, ale kombinace vícera. Je možné, že někdo má primární důvod zcela dobrý a některý z výše uvedených jako vedlejší. Existence „špatných“ pohnutek v takovém případě určitě neznevažuje celé rozhodnutí. A těch skvělých důvodů, proč děti mít, je také celá spousta. Ale o tom zase až někdy příště.

Související…

Jde jim jen o kariéru nebo rovnoprávnost? Jak znějí argumenty žen, které nechtějí mít děti
Milada Kadeřábková

foto: Shutterstock, zdroj: New York Times

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...