fbpx

Klamání i projekce. Čtyři způsoby, jak gaslighter snižuje vaše sebevědomí 1 fotografie
Zdroj: Shutterstock

Abyste odolali manipulátorovi, je nutné dobře poznat jeho strategie

Zveřejněno: 27. 7. 2023

Vůči gaslightingu není nikdo z nás zcela imunní, protože jeho taktika je velmi účinná. Gaslighting je snaha vyvolat pochybnosti ve vašem vnímání reality. Může se projevit v jakémkoli vztahu, kde existuje nerovnováha moci – tedy nejen v partnerství, ale také ve vztazích s rodinou a přáteli, v práci, ve zdravotnictví, na akademické půdě nebo v celospolečenských strukturách. 

Gaslighter se snaží podkopat sebeúctu své oběti, což mu umožňuje získat nad danou osobou kontrolu. Pokud máte silnou sebeúctu, jste pro gaslightera nesnadná kořist, protože je mnohem náročnější s vámi manipulovat. V těchto případech může tedy své úsilí zdvojnásobit. Abyste se ubránili, je důležité chápat jeho manipulační strategie. 

1. Klamání

I když jsou jim předloženy důkazy, gaslighteři dál bezostyšně popírají osobní pochybení, obvykle tak, že manipulují s pravdou. Gaslighter se bude snažit, aby si jeho oběť myslela, že je blázen, když si vůbec myslí, že by udělal něco negativního, bez ohledu na to, jak bizarní se situace zdá. Tato forma gaslighingu vede člověka ke zmatku a pochybnostem o sobě samém, protože gaslighter myšlenky své oběti zkreslí tak, aby odpovídaly jeho verzi reality. 

Gaslighter nechce mít nic společného s realitou přítomnosti, místo toho se fixuje na minulost, kterou je obtížnější uchopit a obhájit.Když se bavíme o sebeúctě, je důležité mít v sobě pevně ukotvený smysl pro vnímání reality. Studie ukázaly, že terapie zaměřená na realitu, což je na klienta zaměřená forma kognitivně-behaviorální terapie, pro zlepšení sebeúcty velmi dobře funguje. Tato forma terapie se zaměřuje na zlepšení současné situace v našem životě, na rozdíl od fixace na problémy z minulosti, a pomáhá nám uspokojit potřeby v přítomnosti. Gaslighter nechce mít nic společného s realitou přítomnosti, místo toho se fixuje na minulost, kterou je obtížnější uchopit a obhájit.

2. Přesvědčování

Tato forma gaslightingu se často objevuje po fázích prvotní zamilovanosti, kdy jste si manipulátora idealizovali. Jakmile má vaši důvěru, může účinněji předkládat návrhy, které neprospívají vašim skutečným přáním, a tvářit se přitom nevinně. Jackson MacKenzie ve své knize Psychopath Free popsal taktiku, kdy gaslighter uráží někoho z minulého vztahu a zároveň vás chválí, aby vás přiměl vyhovět věcem, které po vás chce. Zde je několik příkladů z knihy?

Tyto "komplimenty" jsou účinnou formou manipulace, která má umlčet vaše touhy, potřeby a emoce. Pokud se rozhodnete vyjádřit protichůdné myšlenky, gaslighter se bude pravděpodobně snažit celou situaci kontrolovat mlčením nebo jinými formami verbální agrese, ať už zjevné, nebo pasivní.

Můj bývalý a já jsme se vždycky hádali. Ty se nikdy nehádáš.

Můj bývalý se vždycky vybavoval po telefonu. Ty nejsi nijak náročná.

Bývalá mě pořád otravovala, abych si našel práci. Ty jsi mnohem chápavější.

Tyto "komplimenty" jsou účinnou formou manipulace, která má umlčet vaše touhy, potřeby a emoce. Pokud se rozhodnete vyjádřit protichůdné myšlenky, gaslighter se bude pravděpodobně snažit celou situaci kontrolovat mlčením nebo jinými formami verbální agrese, ať už zjevné, nebo pasivní. Mít vlastní názor vás vystavuje riziku ztráty idealizované verze, kterou si o vás vytvořil, ale neustálá cenzura vašich myšlenek a emocí škodí vaší sebeúctě, protože vám brání myslet za sebe a prosazovat své vlastní potřeby.

3. Projekce

Tuto taktiku používají jedinci, kteří mají problémy se sebevědomím a snaží se zničit i to vaše. Gaslighter bude svou nejistotu obhajovat popíráním osobních problémů a přehazovat je na vás. Jakmile sníží vaší sebeúctu a vyvolá ve vás pochybnosti o sobě samém, je jeho obviňování věrohodnější. Nikdo by se neměl snažit, abyste se cítili špatně, nebo snižovat vaši sebeúctu či sebehodnotu. Ať se děje cokoli. A pokud se ocitnete v kruhu, kdy to někdo neustále dělá, je pravděpodobné, že zažíváte gaslighting v podobě projekce.

Obklopte se lidmi, kteří vás podporují. Zjistěte si názory druhých na gaslighting a ověřte si fakta u sebe i u nich. Pokud nejste připraveni ponořit se do svých bolestných zážitků, věnujte si čas prostřednictvím deníku či meditace. Utřídění pocitů vám může pomoci znovu získat reálné vidění světa a umožní vám uvědomit si, že nejste blázni, nejste sami a nejste zlomení.

4. Hledání kompliců

Gaslighter bude pracovat na tom, aby jeho oběť uvěřila, že on není jediný, kdo si o ní myslí, že je s ní něco špatně. Tato taktika bývá otevřeně odmítavá a agresivní, což nadále podkopává vaši sebeúctu a ztěžuje spojení s pozitivními pocity o sobě samém. Představte si, že byste se jednoho dne probudili, byli hospitalizováni a bylo vám řečeno, že jste se psychicky zhroutili, a vše, co jste si mysleli, že se minulý týden stalo, byl jen sen. A teď si představte, že by vám to neřekl jen jeden člověk, ale celá skupina lidí, dokonce i těch, na kterých vám záleží.

Znovu si začít věřit

Gaslighter bude tím posledním, kdo vám pomůže získat zpět sebeúctu. Nechce, abyste si zase začali věřit, a tak po veškerých vašich snahách o obranu budou pravděpodobně následovat další formy gaslightingu. Rozhodnout se nejít si pro potvrzení ke gaslighterovi je prvním krokem ke znovuzískání sebeúcty.

Dalším krokem je řešení vaší vnitřní samomluvy a kognice. Protože sebeúcta je zkušenost realizovaná prostřednictvím myšlenek a vnímání, může být zapojení soucitné samomluvy účinným způsobem, jak znovu získat sebeúctu a smysl pro realitu. Kristen Neffová, odbornice na soucit se sebou samým, autorka a profesorka, doporučuje hovořit se sebou jako s přítelem. Můžete to zkusit tak, že si vzpomenete na cíl, kterého se snažíte dosáhnout, a ověříte si, jak o něm obvykle sami se sebou mluvíte. Nyní se sami sebe zeptejte, zda byste tyto věci řekli příteli nebo milované osobě? Pokud ne, jak můžete své výroky přeformulovat, aby byly soucitnější? Růstové myšlení a vaše schopnost odpustit si případné chyby povede časem k větší kreativitě a aktivnějšímu jednání.

A konečně, což je možná nejdůležitější, obklopte se lidmi, kteří vás podporují. Zjistěte si jejich názory na gaslighting a ověřte si fakta u sebe i u nich. Pokud nejste připraveni ponořit se do svých bolestných zážitků, věnujte si čas prostřednictvím deníku či meditace. Utřídění pocitů vám může pomoci znovu získat reálné vidění světa a umožní vám uvědomit si, že nejste blázni, nejste sami a nejste zlomení.

Související…

Gaslighting je zákeřná metoda psychického nátlaku. Týká se vás?
Olivie Doleželová

foto: Shutterstock, zdroj: Psychology Today

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Nejtěžší bylo uvědomění, že nemám opravdu nic, říká bývalý bezdomovec

Flákač, budižkničemu, alkoholik, čórka. To jsou typické konotace, které si mnoho z...