fbpx

Zveřejněno: 16. 10. 2017

Ženy s aktivní mužskou energií se vyznačují vysokou cílevědomostí, silnou potřebou seberealizace, výkonností a touhou po uznání. Ano, můžete říct, že v současnosti je to normální a běžné. Často však tyto dámy zapomínají na svou ženskou úlohu a potenciál a jejich snaha konkurovat mužům může přerůst ve vnitřní konflikt. Jak ale v dnešní náročné době nastolit rovnováhu?

Jedná se o ženy s charakteristikami typu vysoké sebevědomí, ctižádost, odvaha, ostré lokty a potřeba vyhrávat. Můžeme vzít v potaz i vnitřní vzorce myšlení, mezi které se řadí nutkání být stále ve střehu a připravena, protože bez tvrdé práce není odměna. A takové ženy tu odměnu chtějí, za každou cenu, za každé situace, proto na sebe vyvíjejí tlak, aby neusnuly na vavřínech.

Co se děje v nitru ženy, když zastává takovýto postoj, aby dosáhla životního naplnění? Co se skutečně děje pod povrchem racionálního postoje být dobrá? Být nejlepší?

shutterstock 573218512

Žena tvořitelka bere překážky jako výzvy.

Žena tvořitelka

Žena je stvořena, aby tvořila. Tvořivost je její silnou stránkou, kterou je schopna uchopit tak, aby se skutečně děly velké věci. Z toho vychází prvotní impuls, který ji vede cestou k úspěchu. Intuitivně vycítí možnosti a šance, plně si vědoma svého vlivu a přínosu. Překážky bere jako výzvy, které je ve svém naladění a postoji plně připravena zvládnout. Dost často se stává, že tento vnitřní program si nese s sebou z dětství, z rodiny, kdy jeden z rodičů byl cílevědomý (nebo oba) a ona tak tento vzorec chování převzala.

Vnitřní konflikt

Dokázat světu, že na to má. Dokázat svému okolí, že na to má. Dokázat sama sobě, že na to má. A tady narážíme na první linii nenápadně vznikajícího vnitřního konfliktu, který tkví v tom, něco neustále někomu a sobě dokazovat. Časem se tvořivost stane věcí logickou. Logika je spojená s levou mozkovou hemisférou, je to síla myšlení, mužský princip, na kterém se žena stane závislá. Je to přesně ten hnací motor, který ji sune dál a dál, s cílem být stále lepší a lepší. Cítíte tu soutěživost? Urputnou touhu zvítězit za každou cenu? Hlavně nepolevit a být stále připravena podávat vysoké výkony. Ale za jakou cenu?

shutterstock 409047889

Dokázat všem, že na to má.

Síla ženy

Soutěživost a vražedná touha po boji vyvstává především mezi muži. To oni jsou archetypální bojovníci. Muži prahnou po boji, aby byli vítězové. Oni si potřebují dokazovat svou mužnost a bít se přitom do prsou, jak jsou dobří. Když už se zmiňuji o archetypálním principu mužů, uveďme si archetypální sílu ženy, která tkví ve sdílení, tvořivosti, intuici, plynulosti, a především v emotivním zabarvení. Ženský princip sídlí v pravé mozkové hemisféře, je to kreativní schopnost ženy, která vnáší do světa naději a zrod nových událostí.

Rivalita mezi pohlavími

Ženy silně ukotvené v mužském principu jsou schopné mnohdy skutečně konkurovat mužům ve své neochvějné odvaze a bojovnosti. Stávají se z nich bojovnice v sukních, až později přijdou na to, že mají plnou skříň kalhot a botník s mnoha páry mokasín. Mnoho žen se snaží vyrovnat mužům. Vlastními „motivačními“ způsoby se ženou na bitevní pole, aby bránily svá práva být na výsluní stejně jako mužská část populace. Silný konkurenční boj může začít. 

V obecném měřítku je celkem typické, že takové ženy jsou velmi nezávislé. Často slyšíte, že vše musely zvládnout samy, že jim nikdo nepomohl, že si to zaslouží a nikoho nepotřebují. Derou se životem s pocitem, že co si neudělají, to nemají. Na co si nevydělají, to si nekoupí. Ohromují své okolí svou samostatností a vysokými ambicemi zvládat to, co jiní ne. Společným jmenovatelem je vysoká míra pracovního zatížení, mnohdy i několik pracovních úvazků, díky kterým se cítí ve své kůži, i když velmi unavené.

shutterstock 164194487

Nalézt rovnováhu nepotřebujete.

Ženský princip

Vládne světem názor, že ženy by měly stát u plotny, rodit děti a pečovat o domácnost. Dost častým jevem je, že se tak děje. Ano, proč ne. Ženy se silně rozvinutým ženským principem se cítí naplněné, když se starají o svou rodinu, partnera, děti, domácnost. Vyrazí si na nákupy a kávičku, těší se na nejnovější zprávy a sdílí své radosti a strasti v ženském kruhu. Do práce chodí, protože se očekává, že by měly, nebo to jednoduše ekonomická stránka vyžaduje. Nemají ambice a často jejich kariérní žebříček končí, když se narodí děti a do práce si chodí „odpočinout“. Jak velký rozdíl v přístupu, nemyslíte? Diametrálně odlišný postoj. Není výjimkou, že tyto ženy zažívají vyšší dávku vnitřního klidu, protože mají jasno. Mužský princip je vyvážen částečným pracovním úvazkem, aktivnější ženský princip zažívá euforii po návratu z práce v rodinném kruhu. Nemají tendence si dokazovat svou potřebnost, protože jí skutečně žijí. Ať už je to na vědomé úrovni či nevědomé, nejdůležitější ze všeho je spokojenost a vnitřní naplnění ženy, čímž je schopna zažehnout rodinný krb láskou.

Tak v čem je rozdíl? Teď si dokážu živě představit ženy, které toto čtou a kroutí nesouhlasně hlavou při myšlence nakupování s růžovými taškami a tlachání nad kávičkou. Pro některé je toto jejich svět, pro jiné zase ztráta času. Slyším poznámky: „Tak to se mám vzdát kariéry a začít vařit a péct?“

Jak nalézt rovnováhu?

Ne, to není zapotřebí. Na jednu stranu, kde by byla naše společnost, kdyby nebylo žen, které do prostředí vnáší lehkost bytí, částečnou dávku vzrušení, uvolněnost a eleganci obchodního ducha. Toho všeho lze dosáhnout, pokud se ženy vzdají neustálé touhy dokazovat svou cenu v pomyslném mužském přestrojení. Nikdo neříká, že by se měly vzdát svých ambic a zcela zahořknout na svou touhu být úspěšná. V žádném případě. Klíčovým krokem je najít vnitřní rovnováhu. Přestat devalvovat vnitřní ženu, která je ve většině případů zraněná, cítí se ublížená, a proto je pro danou ženu snadnější vystupovat s drsnější tváří. Ony nechtějí, aby okolní svět poznal jejich bolesti, to proto se ženou bezhlavě do pracovního procesu, který tak dobře znají, a cítí se bezpečně ve své autonomní pozici nezávislé.

Taková žena symbolizuje patronku, u které dost často ostatní hledají útočiště, pochopení a podporu. Dělá dojem, že všechno zvládá s jistotou sobě vlastní, že všechno unese a nikoho nepotřebuje. Se vším si dokáže poradit, všechno vyřeší a má vždy dost sil na rozdávání. Ono to tak je, takové ženy mají skutečně sílu, jsou odolné, dost často finančně zajištěné, schopné postarat se a zastat ženskou i mužskou roli v rámci rodiny. Ovšem jak dalece je tento přístup užitečný v rámci životní harmonie pro všechny zúčastněné?

Najít tu správnou rovnováhu, vnitřní klid a pocit celkového vnitřního naplnění je v harmonizaci a změně vnitřních programů, které ženu nabádají, aby všechno dokázala sama. Plně se spojit se svou ženskou přidanou hodnotou a nechat mužům jejich boje, tlak, konkurenční postoj, neboť ženský princip je více intuitivní a nestaví základy vizionářské strategie na boji. Žena dokáže mnohem více, když se spojí se svým nekonečným zdrojem inspirace.

Chcete se dozvědět víc? Přijďte na workshopy Ženský leadership a Sebehodnota ženy

foto: Shutterstock

Tipy redakce

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

Život ve městě zvyšuje riziko úzkostí. Co dělat, když se nechcete odstěhovat?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

Ztraceni v pekle velkoměsta. Proč neumí naplňovat potřeby svých obyvatel?

„Talácel jsem se valícím davem, nikdo si mě nevšiml, nikdo na mě nepohlédl. Až...