fbpx

Zveřejněno: 27. 7. 2017

V Tichém světě sice na zvuky nenarazíte, ale jinak je tam poměrně živo. Neslyšícím nabízí plno služeb. Kromě online tlumočení a přepisu přes Tichou linku, na níž si mohou vyřídit svoje telefonické hovory, jim organizace pomáhá najít práci na otevřeném pracovním trhu a poskytuje i sociální a právní poradenství.

Tichý svět působí v deseti krajích České republiky. „Provozujeme Tichou kavárnu a cukrárnu, kde pracují neslyšící cukráři, barmani, baristé a další personál. Nabízíme kurzy znakového jazyka, kde vyučují neslyšící lektoři, a tým neslyšících vysílá také internetové Tiché zprávy, které přinášejí denně ve znakovém jazyce spoustu informací. Neslyšící jsou v Tichém světě zaměstnáni i jako asistenti, IT pracovníci, grafici a v dalších profesích,” představil organizaci pro Flowee marketingový a PR ředitel Tichého světa Pavel Ubrankowicz.

pavel ubrankowicz 2

,,U nás pracují slyšící a neslyšící společně," říká Pavel Ubrankowicz, ředitel Tichého světa.

Tichý svět svou nabídku služeb neustále rozšiřuje. Hlavní zásadou organizace je úcta ke každému člověku. „Dobře víme, jak je práce v životě každého občana důležitá k tomu, aby se mohl cítit jako plnohodnotný člen společnosti. Našimi klienty jsou lidé se sluchovým postižením, jejich příbuzní a blízcí, zaměstnavatelé a odborní pracovníci (z úřadů práce, lékařských zařízení, poraden apod.),“ uvádí organizace na svém webu.

Prolínání světů

A v čem neslyšícím aktivity Tichého světa nejvíce pomáhají? „Cílem naší organizace je propojovat svět slyšících a neslyšících. Věříme tedy, že společná týmová práce, ať už v naší společnosti nebo v jiných firmách, přispívá k prolínání obou světů, vede k větší rozmanitosti kolektivu, k novým nápadům a přináší obohacení všem pracovníkům – slyšícím i neslyšícím,“ dodal Ubrankowicz. Na Tichý svět se mohou neslyšící nebo jejich blízcí obrátit i s otázkami profesního nebo sociálního poradenství a nabízí také tlumočnické služby. Organizace realizuje vzdělávací programy, podporuje vznik pracovišť pro neslyšící, překládá knihy nebo liturgické texty. Každý rok je vydáván kalendář Tichý svět. Podílejí se na něm jak profesionální fotografové, tak umělci z řad neslyšících.

neslysici shutterstock 558260398

Tiché zprávy přinášejí pětkrát týdně formou dvou až tří videozpráv zajímavé informace ze světa neslyšících.

Představení i filmy

Zajímavým projektem jsou výše zmíněné Tiché zprávy, které sdělují ve znakovém jazyce aktuality ze společenského i kulturního života českých i zahraničních neslyšících. Lidé se v Tichých zprávách mohou dozvědět kupříkladu i o filmových produkcích, které jsou do znakové řeči tlumočeny nebo obsahují titulky. Nedávno se uskutečnil například Filmový festival neslyšících v Brně, následně se zájemci mohli zúčastnit projekce filmu Jednou v Petrohradu, který obsahoval české titulky i zvukový doprovod.

foto: Shutterstock a facebook Pavla Ubrankowicze

Tipy redakce

Objevila se nová planeta v naší galaxii? Taky je možné, že jde jen o černou díru

Objevila se nová planeta v naší galaxii? Taky je možné, že jde jen o černou díru

Aby nějaký astronom objevil novou planetu v naší sluneční soustavě, to je věc...

Severní magnetický pól se hýbe a pohyb se pořád zrychluje. To ohrožuje Zemi

Severní magnetický pól se hýbe a pohyb se pořád zrychluje. To ohrožuje Zemi

Jdu na sever. A už jdu na jih! Tenhle výrok učitele ze hry Dobytí severního pólu...