fbpx

Zveřejněno: 14. 6. 2017

Alzheimerova choroba, bipolární porucha, deprese nebo ztráta paměti přímo souvisí s nesprávným fungováním nervové soustavy. Může při tomto zdravotním problému pomoci konzumace houby korálovce ježatého?

Tlukot srdce, rozpínání a smršťování plic a pohyb našich končetin je řízen nervovou soustavou. Nervová soustava je spletitější než řídicí středisko NASA. Jde o složitou síť buněk, které koordinují všechny činnosti v našem těle včetně mimovolních procesů, jako je trávení. Neurony jsou jako elektrické rozvody nervové soustavy a přenášejí informace v podobě elektrochemických impulsů; veškeré dění v našem těle je vyvoláno elektrochemickou signalizací neuronů. I naše vnímání světa je vytvářeno neuronovou signalizací; vyměňte rozvody a naše vnímání světa se změní. Udržování schopnosti nervové soustavy přenášet informace je klíčové pro naše přežití a celkové zdraví.

neurologie

V poslední době se výzkum Alzheimerovy choroby soustředí na řízení JNK použitím léků, které ovlivňují upstreamové receptory

Neuroplasticita mozku

Astrocyty jsou nejhojnější buňky v mozku. Udržují a opravují neurony a regulují vnitřní prostředí nervové soustavy. Kromě jiných rolí astrocyty vytvářejí nervový růstový faktor (NGF), což vědci označují za jednu z nejdůležitějších funkcí pro udržení zdraví mozku. NGF je bílkovina, která se váže na různé receptory, aby aktivovala růst a opravu neuronů. Vědci zjistili, že NGF je zásadní pro vývoj neuroplasticity a jeho nízká hladina je spojena s mnoha neurologickými onemocněními. Neuroplasticita popisuje schopnost mozku přizpůsobit se podnětům a zahojit se po zranění; je také zásadní pro uchování vzpomínek a zlepšení nálady. Malé děti jsou schopné se snadno učit jazyky díky vysokému stupni neuroplasticity; neuronové sítě v mozku doslova mění podobu, aby pojaly a uložily nové informace. Je těžké překonat dlouhý záchvat deprese bez reorganizace struktury neuronů.

Dvě nedávné studie publikované v časopisech The American Journal of Geriatric Psychiatry a World Journal of Biological Psychiatry došly k závěru, že lidé s diagnostikovanou bipolární poruchou mají sníženou hladinu NGF, a tudíž jim chybí neuroplasticita.

Alzheimerova choroba a hladina NGF

Alzheimerova choroba je neurologické onemocnění, kdy jsou neurony zamotané a zablokované v bílkovinném plaku nazývaném beta-amyloid. V pokročilých stádiích Alzheimerovy choroby přichází ztráta kognitivních schopností a paměti a mimovolní tělesné procesy začínají selhávat – pamatujte, že nervová soustava řídí všechny procesy v těle. Tvorba bílkovin NGF a beta-amyloidu je řízena stejnou dráhou známou jako JNK. Správné fungování dráhy JNK vede k dorůstání neuronů a zvýšené neuroplasticitě, zatímco vadná dráha má za následek nesprávné skládání bílkovin související s tvorbou beta-amyloidu. Protože dráhu JNK aktivují různé receptory, řízení činnosti receptorů může mít značný dopad na nižších úrovních. Představte si řeku Colorado, která protéká Grand Canyonem v Arizoně. Řeku tvoří přítoky sbíhající se v Coloradu. Velká řeka Colorado je dráha JNK a přítoky jsou různé receptory. Pokud jsou přítoky vyschlé, Colorado bude mít nízký průtok, více odhalené kameny, nižší zákal a vyšší teplotu. Když jsou přítoky plné roztátého sněhu, Colorado bude mít silný průtok a často bude kalnější kvůli zvýšené erozi. Vytvoří se nové peřeje a řeka se úplně změní. V závislosti na tom, jak jsou receptory stimulovány, je JNK jiná.

Vědci zjistili, že když NGF není přítomen nebo se nesyntetizuje, často se tvoří beta-amyloid. Proto se v poslední době výzkum Alzheimerovy choroby soustředí na řízení JNK použitím léků, které ovlivňují upstreamové receptory.

koralovec jezaty wikimedia commons kopie

 Korálovec ježatý by mohl být účinným terapeutikem pro zpomalení rozvoje Alzheimerovy choroby

Hericium podporuje produkci NGF

Erinaciny a hericenony jsou dva druhy sloučenin obsažené v houbách – korálovcích ježatých, které mají silný účinek na dráhu JNK. Podle článku publikovaného v Journal of Mycology sloučeniny v korálovci ježatém, obzvláště erinaciny, podporují produkci NGF. Výzkum naznačil souvislost konzumace korálovce ježatého se zvýšenými kognitivními schopnostmi, neuroplasticitou a uchováním vzpomínek. Studie prováděné jak in vitro, tak in vivo prokázaly, že zvýšená mozková aktivita je spojena s aktivací JNK a následnou produkcí NGF. Studie publikovaná v Journal of Neuroscience Research také ukázala, že lék podobný erinacinům a hericenonům tlumil tvorbu beta-amyloidu prostřednictvím exprese JNK. Proto vznikla myšlenka, že korálovec ježatý by mohl být účinným terapeutikem pro zpomalení rozvoje Alzheimerovy choroby. Produkce NGF díky korálovci ježatému a neodmyslitelný prospěch a účinky NGF jsou dobře prozkoumány. Nervová soustava je však velice komplikovaná a chybí úplné pochopení mnoha mechanismů. Je třeba dalších výzkumů, aby byl stanoven rozsah účinků konzumace korálovce ježatého na produkci NGF, inhibici syntézy beta-amyloidu a jeho účinek na neurologická onemocnění.

 

Tipy redakce

Co přineslo na Zemi život? Zřejmě vznikl tady. Díky pevninským sopkám

Co přineslo na Zemi život? Zřejmě vznikl tady. Díky pevninským sopkám

Vznik života je pořád ještě pro nás zahalen tajemstvím, tedy pokud nejsme...

Je to ještě klimatická nouze, nebo už panika? 10 úvah o přehřívání Země

Je to ještě klimatická nouze, nebo už panika? 10 úvah o přehřívání Země

Praha 7 vyhlásila v květnu stav klimatické nouze , jak ji (a nejen ji, ale celou...