Podle mayské astrologie vstupujeme do období 1-Kan (Ještěrka). Po čase, kdy jsme mohli probudit svého vnitřního...

Podle mayské astrologie vstupujeme do období 1-Chuen (Opice). Po období Pazourka, kdy jsme na sobě měli pilně...

Podle mayské astrologie vstupujeme do období 1-Etznab (Pazourek). V tomto časovém úseku je dobré si uvědomit svůj...