Manik patří do skupiny západních znamení, která jsou známa svou přirozenou hloubavostí i nedozírnou moudrostí. Jelen...

Ix patří do skupiny severních znamení, která jsou známá svou velkou pragmatičností i upřímným zájmem o záležitosti...

Imix patří do skupiny východních znamení, která jsou známa velkou nápaditostí a tendencí uskutečňovat všemožné nové...


Můžete si dovolit snít a definovat zcela nové záměry, pro které se dokážete nadchnout a vytrvat až do jejich...

Men patří do skupiny západních znamení, která jsou charakteristická svou hloubavostí a přemýšlivostí. Orel vidí do...

Ik patří do skupiny severních znamení, které jsou charakteristické jak svou pragmatičností, tak svou schopností vnímat...

Muluc patří do skupiny východních znamení, která jsou charakteristická svou schopností uvést do života vše nové....

Cib patří do skupiny jižních znamení, která jsou známá svou tvůrčí sílou a radostností. Cib je však ze všech těchto...

Akbal patří do skupiny západních znamení, která jsou známa svou přemýšlivostí a hloubavostí. Znamení Noci vám dává...

Doporučuji, vzhledem k mnoha retrográdním planetám na nebi zamyslet se nad přátelstvími z vaší minulosti, která můžete...