fbpx
Jak pomoct seniorům v Praze? Musíme k nim dostat informace, říká Tomáš Klinecký 2 fotografie
Tomáš Klinecký (TOP09), ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence

S ředitelem odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence o tom, jak se Praha bude starat o čtvrt milionu svých seniorů

Zveřejněno: 11. 5. 2019

Že populace stárne, asi víme všichni. V Praze je téměř čtvrt milionu seniorů a jejich počet nezadržitelně stoupá (a stoupat bude). Je Praha na stárnutí obyvatel připravena? Máme dostatek bezbariérových přístupů, zdravotnické péče, ale také třeba kulturních nebo vzdělávacích akcí, zaměřených právě na seniory?

„Fenomén stárnutí populace není nový a hlavní město Praha na něj průběžně reaguje,“ říká Tomáš Klinecký, ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence na pražském magistrátu. „V Praze existuje široká nabídka sociálních služeb pro uživatele v seniorském věku a oproti jiným krajům Česka jsou na území hlavního města většinou velmi dobře dostupné.“

Když říkáte, že Praha průběžně reaguje, jak tyhle „průběžné reakce“ vypadají?

Praha má zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb až do roku 2021 a je tu vytvořen fungující systém sociálních služeb zahrnující dlouhodobou péči o osoby v seniorském věku. Konkrétní výčet na úrovni jednotlivých poskytovatelů a kapacit je pak uveden v krajské Základní síti poskytovatelů sociálních služeb. Centrum sociálních služeb Praha vydalo Adresář sociálních služeb pro seniory. No a poskytovatelé, kteří jsou zařazení do sítě, dostávají pravidelnou podporu z krajské úrovně formou dotací a grantů.

Takže město jen z krajské úrovně přispívá penězi?

Ne, hlavní město Praha je taky zřizovatelem 35 příspěvkových organizací v oblasti sociálních a zdravotních služeb, kterým sami poskytujeme silné a stabilní zázemí. Za klíčovou ale považujeme informovanost o dostupných službách pro seniory. Aby tu ta informovanost byla, podporujeme také poradny a telefonické krizové linky. Organizace Život 90 např. realizuje projekt Prevence domácího násilí na seniorech, jehož cílem je poskytování pomoci seniorům ohroženým domácím násilím na bezplatné nonstop telefonické krizové lince.

Praha podporuje provoz automobilové dopravy pro osoby s handicapem a pro seniory, některé městské části zajišťují též vlastní „senior dopravu“.

Součástí projektu je taky poskytování odborného sociálního poradenství. Důležitou částí projektu je klub Kontakt, který pomáhá obětem domácího násilí k návratu do společnosti. Anonymní a bezplatnou krizovou pomoc pro seniory a pečující osoby provozuje organizace Elpida.

Co děláte pro ty, kteří tyto organizace nepotřebují, ale mají třeba problém s pohybem?

Existuje takzvaná pražská mapa přístupnosti, která usnadňuje život nejen osobám se sníženou schopností pohybu, ale i seniorům nebo maminkám s kočárky. V současné době lze v mapě dohledat podrobné informace o bezbariérové přístupnosti více než 1 100 budov a veřejných prostranství na území města a údaje jsou zase postupně doplňovány. Na tomto projektu spolupracuje magistrát s Institutem plánování a rozvoje a Pražskou organizací vozíčkářů.

A i v rámci pražské MHD dochází k průběžnému zkvalitňování vozového parku, jezdí čím dál víc nízkopodlažních vozidel, probíhají rekonstrukce zastávek a stanic metra podle zásad bezbariérovosti. Praha podporuje také provoz automobilové dopravy pro osoby s handicapem a pro seniory, některé městské části zajišťují též vlastní „senior dopravu“.

Největším problémem seniorů ve městě je ale asi opravdu osamělost. Co můžete nabídnout těm, kteří zůstanou sami? 

Jsou to hlavně různé aktivity. Co se týče kulturních, vzdělávacích, sportovních a dalších volnočasových aktivit pro seniory, existuje jich v Praze nepřeberné množství a nelze je zde uvést všechny. Městské části i různé neziskové organizace věnují pozornost podpoře celoživotního vzdělávání seniorů. Zájem je zejména o kurzy práce na počítači, práce s chytrým telefonem, trénování paměti nebo jazykové kurzy. Jak městské části, tak neziskovky pořádají také různá mezigenerační setkávání, workshopy, dílny, koncerty, ale i společná zpívání a divadelní představení.

Rada hlavního města podpořila také projekt Implementace programu Sousedé plus, ten provozuje dobrovolnické centrem TOTEM z Plzně a nabízí ho i Praze. Projekt je zacílen na vytvoření sítě komunitních mezigeneračních spolků či klubů, kde si různé generace navzájem vypomáhají.

Kromě samoty je podle údajů CVVM největším problémem seniorů sociální zajištěnost ve stáří. Praha je oblastí s nejvyššími příjmy, ale také nejvyššími náklady na život. Jak jsou tyto faktory reflektovány v potřebách pražských seniorů?

Klíčové je potřeby seniorů znát a pružně na ně reagovat. Proto se snažíme podporovat hlavně aktivity na úrovni městských částí. Právě v menších lokalitách může být zmapování potřeb velmi konkrétní a efektivní. Průběžně se tak i zvyšuje participace pražských samospráv v oblasti sociálních služeb. Například mezi lety 2017 a 2018 dosáhl roční nárůst finančních prostředků do oblasti sociálních služeb výše 623 milionů korun.

duchodci troja

Ptáte-li se na problematiku financí, je to jistě pro mnohé občany Prahy téma velmi palčivé. V té souvislosti asi můžu zmínit projekt Interaktivní semináře finanční gramotnosti pro seniory aneb Zábavnou metodou proti kriminalitě na seniorech, který nejen pro seniory dělá organizace Victoria Regia. Cílem projektu bylo naučit seniory zábavnou formou odmítnout nevýhodné nabídky, odolat nátlakovému telefonátu, přečíst si předem, co podepisují, a podobně.

I ze strany městských částí a příslušných neziskových organizací jsou pravidelně pořádány přednášky a kurzy zaměřené na problematiku finanční gramotnosti a práv spotřebitelů. Za zmínku stojí též projekt zaměřený na prevenci online kriminality páchané na seniorech, vznikla vzdělávací platforma Senioři bezpečně online, proběhla konference KyberMarket s doprovodnou osvětovou akcí KyberFest. Dále byl realizován projekt Hl. m. Praha: Stáří v bezpečí, jehož cílem bylo zaměřit se na akutní potřeby týkající se bezpečí a poskytnout jednoduchá a praktická řešení pro konkrétní krizové situace.

Nová pražská rada se profiluje jako velmi sociálně smýšlející. Očekáváte pozitivní změny?

Na jakékoli hodnocení je ještě příliš brzy, ale už nyní je vidět důraz pražských zastupitelů na individualizaci nabízených aktivit a služeb. V popředí zájmu je především člověk – klient a jeho potřeby, nikoli instituce, ústav, úřad a podobně. Důležitým tématem je snaha o udržení člověka v jeho domácím přirozeném prostředí co nejdéle, třeba i s širší podporou terénních sociálních služeb.

Související…

Milena Johnová: Doma je všem nejlépe, 250 tisíc pražských seniorů nejsou výjimkouJak zajistit, aby jejich příběh měl šťastný konec? Osamělých seniorů je mnohoLucie Jonová: Jak předškoláci vracejí seniorům chuť do života

zdroj: Tomáš Klinecký, Praha.eu

Tipy redakce

Alkoholismus? Dá se léčit i mírněji než abstinencí, říká psycholožka Marie Funke

Alkoholismus? Dá se léčit i mírněji než abstinencí, říká psycholožka Marie Funke

Možná jste si po propité silvestrovské noci dali jako spousta lidí následující...

Našla se nová planeta naší galaxie? Možná jde jen o černou díru

Našla se nová planeta naší galaxie? Možná jde jen o černou díru

Aby nějaký astronom objevil novou planetu v naší sluneční soustavě, to je věc...

Pokračováním v prohlížení těchto stránek souhlasíte s Podmínkami užití a Pravidly využití Cookies.