@marketakonvickova, zpěvačka

Rozhodla jsem se jít do projektu #denoffline, jehož smyslem je upozornit na stále vyšší závislost našeho života na internetu a sociálních sítích. 29.9. jdu do digitálního detoxu, vypínám sociální sítě, beru fotoaparát a užiju si den po svém!

Partneři: