Tomáš Slabihoudek, zastupitel MČ Praha 8

„Na Den offline budeme mít víc prostoru přemýšlet sami nad sebou a míň nad tím, co dělají ostatní. A to je občas fajn.“

Partneři: