fbpx
Zveřejněno: 10. 5. 2017

V posvátné židovské knize Talmud se píše: „Svět nevidíme takový, jaký je, ale takový, jací jsme my sami“. A něco na tom asi bude. Vědci totiž zjistili, že do druhých lidí skrytě promítáme své vlastnosti a svůj pohled na svět. Co to znamená?

Šťastný člověk, který je spokojený sám se sebou a se svým životem, si o ostatních lidech bude myslet spíše to dobré. Naopak člověk, který je sobecký, manipulující a obecně má spíše antisociální chování, hodnotí ostatní také negativně. Pokud se tedy chcete o někom dozvědět, jaký doopravdy je a jak se cítí, zeptejte se ho, co si myslí o ostatních lidech. Prozradí vám tím víc, než zřejmě sám tuší.

zrcadleni v nazoru na ostatni shutterstock 260752652

Šťastný člověk, který je spokojený sám se sebou a se svým životem, si o ostatních lidech bude myslet spíše to dobré.

Spokojení lidé smýšlejí o ostatních pozitivněji

A jak na to vědci vlastně přišli? Samozřejmě výzkumem, v tomto případě rozděleným na několik částí. V první fázi se snažili odhalit co nejvíce o osobnosti „pozorovatele“. K tomu posloužili osobnostní dotazníky zaměřené na zjištění míry extraverze, přívětivosti, ale také sklonu k poruchám osobnosti. Zjistili tedy, jak moc je dotyčný společenský, depresivní, otevřený vůči novým zkušenostem, spokojený se svým životem apod. Pak nechali pozorovatele, aby ohodnotili několik cizích lidí. A nakonec porovnávali jeho vlastnosti s vlastnostmi, které přisoudili ostatním lidem.

Ukázalo se, že efekt pozorovatele skutečně v jisté míře existuje. Lidé, kteří byli sami se sebou spokojeni, byli šťastní a přívětiví k ostatním lidem, hodnotili ostatní pozitivněji. Naopak u osob, které hodnotily ostatní více negativně, byly zjištěny vysoké hodnoty narcismu, antisociálního chování apod. Ten samý pokus byl dokonce opakován o rok později, a to se stejnými výsledky. Z čehož vyplývá, že nešlo o náhodné chování.

Neberme vše na 100 %

Zkuste si nyní vybavit své přátele a známé. A zamyslete se nad tím, jak posuzují lidi kolem sebe. Napadá vás někdo, na koho toto sedí? Pravděpodobně ve svém okolí najdete člověka, který „špačkuje“ na všechny kolem a přitom nemá sám zameteno před vlastním prahem. A naopak znáte možná někoho, kdo si až naivně o lidech kolem sebe myslí jen to dobré a sám je typ „že by mouše neublížil“.

Ano, někdy to může fungovat a o osobnosti druhého vám to může leccos napovědět. Ale nemůžete to samozřejmě použít ve všech situacích a za každých okolností. Ani toto není zázračná „formule“, která odhalí tajné stránky osobnosti. Je to však jistý způsob, jak bez dlouhého pozorování můžete zjistit zajímavou informaci o jiných lidech.

zrcadleni v nazoru na ostatni shutterstock 606212474

Člověk, který je sobecký, manipulující a obecně má spíše antisociální chování, hodnotí ostatní spíše negativně. Takový jedinec může mít i sklony k psychickým poruchám.

A k čemu to všechno?

Znalost tohoto efektu můžete využít k lepšímu poznání druhých lidí. Při pracovních pohovorech, při seznamování s novými lidmi a někdy to můžete využít i k odhalení psychické nemoci. Člověk, který hodnotí druhé negativně, má totiž podle této studie větší sklony k depresivitě a k různým poruchám osobnosti. Sám autor studie navrhuje využít tyto vědomosti třeba pro oblast psychologie a psychoterapie. Pokud by se totiž našel způsob, jak těmto lidem pomoci nahlížet na ostatní více pozitivně, je možné, že by to mohlo přispět k jejich začleněnosti mezi ostatní lidi, a tím i ke zlepšení jejich celkového stavu. To už je ovšem otázka pro další bádání.

Čtěte také:

Co zjistíte z barvy auta nebo přirovnání ke zvířeti?

Mám na to? Jak realisticky zhodnotit naše schopnosti, než se do něčeho pustíme

Objevili jsme tajemství štěstí, chcete ho znát také?

 

foto: Shutterstock, zdroj: Spring

Tipy redakce

USA v záplavě fake news: Třetina mileniálů pochybuje, zda je Země kulatá

USA v záplavě fake news: Třetina mileniálů pochybuje, zda je Země kulatá

Tajná spiknutí okolo celebrit nejsou až tak nová. To první se objevilo na sklonku...

Profesor Jan Rak: Ráj na zemi přijde, až zjistíme, že si realitu tvoříme sami

Profesor Jan Rak: Ráj na zemi přijde, až zjistíme, že si realitu tvoříme sami

Je realita to, co vidíme? Nebo si ji každý z nás vytváří po svém? Co nám vlastně o...