fbpx

Zveřejněno: 7. 4. 2017

Voda je vynikající transportní médium. Její molekula má tvar krystalu a přenáší informace podobně jako krystal křemíku. Je ovlivňována tím, s čím přijde do styku díky své schopnosti měnit strukturu na základě energetického impulsu. To znamená, že si „pamatuje“ a uchovává vlastnosti látky, se kterou přišla do kontaktu jako poslední.

masaru emoto

Dr. Masaru Emoto

Výzkumem vody jakožto významného nosiče informací se dvacet let zabýval doktor přírodních věd Masaru Emoto. Ve své knize Skrytá tajemství vody zveřejňuje výsledky svého bádání. Na snímcích vodních krystalů ukazuje, jak moc se liší podle podmínek, jakým byla voda při pokusech vystavena.
Zjistil, že na její strukturu má vliv nejen hmota, ale i slovo. Bylo prokázáno, že když na vodu mluvíte milým slovem a pak přezkoumáte její molekuly, vytvoří se vám krásné obrazce, zatímco když vyřknete negativní slova, krystaly se rozletí. Emoto dokonce testoval i různé druhy modliteb. Z výzkumu ale vyšlo, že voda reaguje kladně na všechno pozitivní bez ohledu na obsah.

Voda reaguje i na emoce

i3

Takto krásné krystaly tvoří voda při pozitivních emocích.

Dr. Masaru Emoto udělal i další pokusy s ovlivňováním vody myšlenkou. V praxi nalil vodu do několika nádob a na každou z nich působil příkazem v mysli, který symbolizoval například lásku, nenávist, klid, strach nebo radost. Největší rozdíly v „chování“ vody pak vypozoroval v nádobách láska a nenávist. Poté dal do každé z těchto dvou nádob rýži a každý den po dobu měsíce k nádobám vysílal pozitivní nebo negativní emoce. Zatímco nádoba pojmenovaná jako láska zůstala křišťálově čistá, v nenávisti rýže shnila. 

Fungování magnetické rezonance

i51a

Negativní emoce krystaly od sebe naopak odpuzují.

Na zkoumání vztahu vody a emocí se doktor Emoto dal po vyšetření magnetickou rezonancí. Vycházel totiž z principu fungování přístroje, tedy informace je předána v kapalné podobě skrze vibraci. „Každá informace je pouze vibrace, z níž vzniká energie. Na tomto pojetí je založena i teze o vlivu myšlenek a emocí na náš zdravotní stav,” píše ve své knize. 

Dr. Emoto se tak stal jediným badatelem, který přinesl důkaz o tom, jak emoce utvářejí náš vnější svět. Jako lékař několikrát dokázal, že zbaví-li se nemocný negativních emocí, bude schopen využívat svých sebeléčivých schopností.

Jak reaguje na emoce lidské tělo a proč někdy vypínáme některé části našeho systému, si můžete přečíst v našem dalším článku. 

foto: Shutterstock, zdroj: Office Masaru Emoto

Tipy redakce

Horská dráha: Dříve zábava pro šlechtu, dnes i prostředek eutanazie

Horská dráha: Dříve zábava pro šlechtu, dnes i prostředek eutanazie

Matějská pouť na pražském Výstavišti už běží nějaký ten pátek a zdá se, že...

Severní magnetický pól se hýbe a jeho pohyb se zrychluje. Země je v ohrožení

Severní magnetický pól se hýbe a jeho pohyb se zrychluje. Země je v ohrožení

Jdu na sever. A už jdu na jih! Tenhle výrok učitele ze hry Dobytí severního pólu...